Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Akadémia ku dňu nevidiacich

<p>V predvečer dňa nevidiacich Základná organizácia ÚNSS vo Svidníku,
ktorá združuje členov Svidníckeho a Stropkovského okresu pozvala svojich
členov do veľmi pekného a prijemného prostredia hotela Rubín na slávnostne
posedenie z príležitosti dňa nevidiacich.</p>

<p>Na úvod pani predsedníčka privítala všetkých ale hlavne hosti a to
z UPSVaR zo Stropkova riaditeľa odboru sociálnych veci pána Daniela Lipku a
pani Vojčekovú a Bzdiľovu. Za Krajské stredisko v Prešove Pavlovskú
Andreu. Súčasťou slávnostného posedenia bola urobená výstava ručných
prác z výrobkov, ktoré sa robili v Mníchovskom potoku na kurze
„Nevidím, ale mám šikovné ruky“. Slávnostné posedenie spestrili aj
vystúpenia žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Za
ich krásne spestrenie slávnostného posedenie vyslovujeme veľké
poďakovanie!<br>
Zároveň chceme poďakovať aj pánovi Maťašovi – majiteľovi pekárne
Šandal za sponzorský dar a pánovi Vokovi za finančný dar.<br>
<strong>Výbor ZO Svidník</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-akademia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-akademia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-akademia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-akademia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-akademia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-akademia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter