Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aká je chorobnosť žiakov v stropkovských školách a škôlkach?

MŠ na Matici trápia viac ovčie kiahne ako chrípka

Je zimné obdobie a mnohí z nás sa určite nevyhnú respiračným
ochoreniam. Oslovili sme MUDr. Ingrid Senajovú z Oddelenia epidemiológie vo
Svidníku, ale aj riaditeľov stropkovských škôl, ktorí nám prezradili, ako
to vyzerá s chorobnosťou žiakov.

„V šiestom kalendárnom týždni bolo hlásených
319 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť
1546,3/100 000 osôb, chrípke podobné ochorenia neboli hlásené.
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k miernemu poklesu
chorobnosti o 2,45%. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14
ročných detí 3272,5/100 000 obyvateľov a 15-19 rokov
4210,5/100 000.“
V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a
Pavla chrípkové prázdniny zatiaľ nemali. V začiatku predchádzajúceho
týždňa v tejto škole niekoľkí žiaci odišli z vyučovania zo
zdravotných dôvodov, predpokladajú nárast krivky. „Sme však
optimistickí a veríme, že nebudeme musieť prerušiť prevádzku školy tak
ako pred rokom, keď sa chorobnosť našich žiakov pohybovala maximálne na
takej úrovni ako v súčasnosti. Snažíme sa preto pravidelne krátko a
intenzívne vetrať miestnosti a vedieme žiakov k dodržiavaniu návykov, ako
je časté umývanie rúk, k čomu slúžia v každej triede, odbornej učebni
a na toaletách nainštalované zásobníky mydla a papierových
utierok,“
dodala riaditeľka Mária Karašinská. V Základnej
škole na Mlynskej ulici je chorobnosť v rámci normy, doteraz neevidovali
žiadne zvýšené stavy. V Základnej škole na Hrnčiarskej ulici sa síce
počty žiakov každý deň menia, no zatiaľ nepresiahli predpísané percentá
na zrušenie vyučovacieho procesu. A ako je na tom Základná škola
Konštantínova? „Chorobnosť žiakov našej školy pravidelne
monitorujeme. Našťastie však nie je až taká vysoká – priemerne doteraz
chýbalo 16% žiakov. Chrípkové prázdniny sme v tomto školskom roku nemali
a dúfame, že žiaci budú zdraví a chrípka nás zďaleka obíde. Robíme aj
prevenciu proti chrípke, tejto téme venujeme triednické hodiny a na
nástenkách nám visia plagátiky,“
prezradil riaditeľ Róbert
Jankanič. Pozreli sme sa aj na stredné školy v našom meste. V Gymnáziu
neevidujú zatiaľ žiadne významné čísla chorobnosti. V Strednej odbornej
škole chrípkové prázdniny tento rok neboli. Stav tu každodenne monitorujú.
V SOŠ elektrotechnickej je absencia žiakov na štandardnej úrovni. A ako je
to s materskými školami v Stropkove? Chorobnosť v MŠ Matice slovenskej je
síce momentálne vyššia, ale nie sú to chrípkové ochorenia.
„Dlhodobo nás ale rodičia telefonicky informujú o výskyte
ovčích kiahní. Tie u nás pretrvávajú viac ako mesiac. Začalo sa to už
tesne pred Vianocami, cez vianočné sviatky bola škôlka zatvorená a po novom
roku postupne trieda za triedou hlási výskyt kiahní. Je paradoxné, že akoby
to prechádzalo, nie rozptylovo a rovnomerne v každej triede, ale spôsobom
jedna trieda za druhou po nejakom časovom odstupe. Pritom veľa detí má
v škôlke súrodencov, jeden z nich už prekonal kiahne, preto
predpokladáme, že kiahne bude mať aj ďalší súrodenec,“

vysvetlila riaditeľka Jana Klebanová. Zároveň dodala, že chorobnosť je
určite vyššia v nižších vekových kategóriách ako u detí
predškolského veku. Elokovaná trieda v Bokši nehlási výskyt chrípkových
ochorení a dochádzka detí v porovnaní s minulým školským rokom je
porovnateľná. Obidve pracoviská sú v prevádzke. Prevádzka v MŠ A.
Hlinku ani na elokovanom pracovisku Vranovská nebola prerušená. Chorobnosť
detí v porovnaní s minulými rokmi je nižšia. Zaznamenali pokles detí asi
o 30 percent a situáciu riešili redukovaním tried na nižší počet.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter