Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ak sa lekári s nemocnicou nedohodnú, pohotovosť sa presťahuje do Svidníka

V Stropkove hrozí, že od 1. júla nebude zabezpečovaná lekárska
služba prvej pomoci (LSPP). Obyvatelia nášho okresu by tak v akútnych
prípadoch museli cestovať do Svidníka. Poverenie organizovať LSPP skončilo
stropkovskej nemocnici 31. decembra minulého roka, túto činnosť však
organizuje aj naďalej. Za súčasných podmienok, kedy pohotovosť
zabezpečujú praktickí lekári od 16.00 do 22.00 hod. a v noci sú pacienti
ošetrovaní na nemocničnom oddelení však Nemocnica Stropkov, s.r.o., nemá
záujem byť aj naďalej organizátorom LSPP.

Pripomeňme, že od 1. júla 2007 sú všetci všeobecní lekári, pediatri
a stomatológovia povinní zúčastňovať sa pohotovostných služieb. Rozpis
služieb určuje prostredníctvom povereného organizátora hlavný lekár
príslušného samosprávneho kraja. Pohotovosť slúži pre pacientov, ktorých
zdravotný stav si vyžaduje vyšetrenie mimo obvyklých ordinačných hodín.
Pacienti ju využívajú najmä pri náhlych ochoreniach alebo zhoršení
zdravotného stavu vo večerných hodinách alebo cez víkendy.
Minulý týždeň adresoval konateľ Nemocnice Stropkov, s.r.o, na Úrad PSK
list, v ktorom sa uvádza, že nemocnica bude po prehodnotení podmienok
s praktickými lekármi zabezpečovať organizáciu LSPP aj po 1. júli.
„Avšak len za predpokladu, že lekári prvého kontaktu budú
dodržiavať stanovené podmienky dané zákonom a budú zabezpečovať LSPP
v čase a podľa rozpisu nami určenom. Ak sa tak nestane, odstúpime od
organizovania LSPP, pretože Nemocnica Stropkov, s.r.o., nemá v zamestnaneckom
pomere žiadnych lekárov prvého kontaktu,“
píše konateľ
nemocnice. Súčasné podmienky zabezpečovania organizácie LSPP nemocnicou sú
podľa konateľa finančne neúnosné. Okrem toho LSPP by v noci nemala
zabezpečovať nemocnica na oddelení, ale v súlade so zákonom by ju mali
vykonávať stropkovskí praktickí lekári. V priebehu najbližších dní sa
na pôde PSK uskutoční rokovanie zástupcov mesta a nemocnice s praktickými
lekármi, kde sa zúčastnené strany pokúsia dospieť k dohode.
Ak by stropkovská nemocnica naďalej neorganizovala LSPP, stropkovskí
praktickí lekári by si svoju zákonnú povinnosť pohotovostných služieb
plnili vo Svidníku. List s takýmto návrhom nedávno adresovali aj na Úrad
PSK. Tento krok by bol podľa tunajších lekárov opodstatnený.
„Keď príde pacient na pohotovosť s vážnejším problémom,
musím ho aj tak poslať do Svidníka. Tu sme bez laboratória, röntgenu,
lekárne, prístrojového či materiálneho vybavenia. Takže je na zváženie,
či fungovanie pohotovosti v takýchto podmienkach má svoje
opodstatnenie,“
povedal jeden z lekárov, ktorý si neželá
byť menovaný. Navyše viacerí z lekárov majú voči Nemocnici Stropkov,
s.r.o. neuhradené pohľadávky za služby v rámci LSPP ešte z roku 2007.
„Tento rok nemocnica nedodržiavala podmienky zmluvy, dokonca sme
nedostali ani odsúhlasené vyúčtovania z poisťovne, takže sme nemohli
vystaviť faktúry za služby. Finančné objemy, ktoré sme vyprodukovali
v rámci služieb, zdravotné poisťovne nemocnici uhradili, ale my sme od
nemocnice nedostali zaplatené. Vlastne my tu už rok sponzorujeme túto
okresnú nemocnicu tým, že produkujeme nejaké výkony, ale peniaze
nedostávame my, ale nemocnica,“
vysvetlil náš zdroj.
Postoj mesta je v otázke budúcnosti LSPP jednoznačný.
„Radnica trvá na tom, aby LSPP bola naďalej zabezpečovaná
v nemocnici a k tomu smerujú všetky naše kroky. Primátor absolvoval
rokovanie na VÚC s predsedom P. Chudíkom i vedúcim odboru zdravotníctva.
Výsledkom rokovania je, že nemocnica opäť požiadala o predĺženie
licencie na organizáciu LSPP. Nie je to našou povinnosťou, ale je to
ústretový krok pre občanov nášho okresu,“
vysvetlil
stanovisko mesta k problému prednosta MsÚ Metod Burák.
V Stropkove je teda potrebné dospieť k dohode všetkých zainteresovaných
strán. Ak to zhrnieme, záujmom mesta, ako majiteľa nemocnice, je ústretový
krok pre občanov, stratová nemocnica trvá na tom, aby LSPP pre ňu nebola
finančne zaťažujúca a lekári, vedomí si svojej zákonnej povinnosti, sú
ochotní jednať s konateľom nemocnice o podmienkach, ktoré však musia
rešpektovať aj ich opodstatnené požiadavky. Relevantné argumenty pri
vyjednávaní má v tomto prípade každá zo zúčastnených strán, avšak
v prvom rade by mali byť zohľadnené potreby obyvateľov nášho okresu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter