Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ak niekomu narazíte do auta, určite neodchádzajte!

Na preplnených parkoviskách sa ľahko môže stať, že pri parkovaní
alebo vychádzaní z parkoviska narazíme do iného auta. Môže sa k tomu
pričiniť nepozornosť či neodhrnutý a zamrznutý sneh a nepríjemnosti sú
na svete . V prípade, že k takejto udalosti dôjde, majte na pamäti, že
ste povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti.

Tie hovoria, že v prvom rade je potrebné bezodkladne zastaviť vozidlo,
preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi udalosti v cestnej
premávke, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať
tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa
osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
a urobiť vhodné opatreniam, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť
cestnej premávky.
„Ak účastník takejto škodovej udalosti v cestnej premávke
spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá sa nenachádza vo vozidle, napr. narazil
do odstaveného vozidla, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť
a splniť si vyššie uvedené povinnosti,“
uviedol hovorca KR
PZ v Prešove Daniel Džobanik. Nie vždy je to určite jednoduché.
K zabezpečeniu vyrozumenia vodiča, držiteľa poškodeného vozidla môžete
využiť aj informačné služby mestského rozhlasu, nákupného centra,
usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia, prípadne iného podujatia
kumulujúceho účastníkov cestnej premávky. Ak to nie je možné zabezpečiť
takýmto spôsobom, vyrozumenie takejto osoby zabezpečte prostredníctvom
Policajného zboru na známom telefónnom čísle 158.
„V prípade, ak si ako účastník takejto udalosti v cestnej
premávke nesplníte svoje zákonom stanovené povinnosti a odídete z miesta
udalosti bez ich splnenia, vec bude po oznámení políciou kvalifikovaná ako
dopravná nehoda. Zároveň takéto konanie je považované za porušenie
zákona o cestnej premávke závažným spôsobom, za ktoré účastníkovi
hrozí pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá
na dobu od 12 mesiacov do 60 mesiacov,“
uvádza hovorca a
zároveň vyzýva vodičov, aby boli pri parkovaní opatrní a ak už ku
kolízií dôjde nemajú zabudnúť sa skontaktovať s poškodeným a splniť
si tak spomínané povinnosti.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter