Ak ABC CVČ nezanikne, presťahujú ho do mestskej haly

<p>O osude stropkovského ABC Centra voľného času (CVČ) stále nie je
rozhodnuté. Po reforme financovania krúžkovej činnosti detí a mládeže
vznikli voľnočasové centrá v každej základnej škole v meste.
Niekdajšie školské strediská záujmovej činnosti sa tak premenovali na
CVČ. Došlo aj k zmene ich financovania.

<p>Po novom putujú peniaze zo štátneho rozpočtu do obce, v ktorej má
dieťa navštevujúce krúžok trvalý pobyt, pričom o poskytnutí získaných
financií konkrétnemu CVČ rozhoduje starosta obce. Tieto zmeny okrem iného
spôsobili, že kým v minulom roku mohli v ABC CVČ rátať s rozpočtom
zhruba 215 tisíc eur, na rok 2013 získajú len necelých 55 tisíc. Centrum
navyše ťažia dlhy za uplynulé roky vo výške zhruba 40 tisíc eur.
Vedenie mesta v súčasnosti zvažuje, či ABC CVČ ostane zachované alebo
zanikne a krúžková činnosť prejde pod jednotlivé stropkovské základné
školy. „Intenzívne komunikujeme s riaditeľmi škôl. Vzhľadom
na nový spôsob financovania CVČ v Stropkove nie je možné, aby súčasne
fungovalo ABC CVČ i centrá pri každej škole. Toto bolo aj hlavnou témou
niekoľých porád vedenia mesta, pracovníkov OŠaK s riaditeľmi škôl a ABC
CVČ, ako aj minulotýždňového rokovania školskej komisie mestského
zastupiteľstva. Do úvahy prichádzajú najpravdepodobnejšie dva varianty –
tri centrá a zánik ABC CVČ, alebo doterajší model s jedným CVČ v meste.
Komisia odporučila doplniť tento bod do rokovania mestskej rady a prizvať
riaditeľov všetkých dotknutých zariadení. To sa uskutoční
v pondelok,“
priblížil vedúci Odboru školstva a kultúry
Tibor Kubička.
Mestská rada by mala následne vydať odporúčacie stanovisko, ktorým sa
budú zaoberať poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva
13. februára. Vedenie mesta prezentuje ako riešenie zachovanie ABC CVČ,
riaditelia sa prikláňajú k novému modelu vlastných CVČ. Ak by súčasné
ABC CVČ prežilo, neobišlo by sa to bez zásadných zmien v jeho fungovaní.
„V súčasnosti sa v tomto zariadení realizujú
racionalizačné opatrenia. Ak by ostalo, jeho činnosť by zabezpečovali už
len traja pedagogickí zamestnanci a niekoľko externých vedúcich krúžkov.
V doterajšej podobe jednoducho ABC CVČ nemôže fungovať. Zmeny sa dotknú
aj samotných krúžkov – budú špecifickejšie zamerané s dôrazom na ich
zmysluplnosť, rentabilitu i dostatočný počet detí. Ako príklad môžem
uviesť box či leteckých modelárov, šachový, hru na gitare, teda krúžky,
ktoré dlhodobo vykazujú kvalitné výsledky a je o nich
záujem,“
zdôraznil T. Kubička.
Nové CVČ by malo ušetriť aj na prevádzkových nákladoch. Ak vznikne nový
model fungovania ABC CVČ s troma zamestnancami, centrum sa zo svojich
priestorov na Hlavnej presťahuje do športovej haly na Ulici Matice slovenskej.
Kancelárie by mali byť zriadené v miestnosti pre správcu haly a krúžková
činnosť by prebiehala v priestoroch, kde si len nedávno vytvorili nové
fitnescentrum členovia stropkovského klubu silového trojboja. Do starej
budovy CVČ by sa následne presunulo pracovisko ZOO parku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter