Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj v apríli sa bude voda z Domaše vypúšťať podľa zimnej manipulácie

Bude počas tohtoročného leta dosť vody v Domaši? Odpoveď na túto
otázku hľadá samospráva, štátna správa, vodohospodári, podnikatelia, aj
široká verejnosť. Pozitívnym výstupom z pracovného rokovania na pôde
Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie je, že
vypúšťanie vody z vodnej nádrže bude aj od 1. apríla podľa zimnej
manipulácie. To znamená, že hodnota zaručeného odtoku ostáva na úrovni
3,5 m3/s.

Reakciou na súčasný stav bolo pracovné rokovanie na Okresnom úrade
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Jeho záverom bolo
odporúčanie správcovi vodnej stavby Domaša prehodnotiť manipulačný
poriadok s ohľadom na dopady na životné prostredie a kvalitu vôd.
„Správca vodnej stavby bude v mesiaci apríl na návrh
Okresného úradu Prešov pokračovať v zimnou režime a teda so zníženým
odtokom z vodnej stavby so zreteľom na možné dopady na kvalitu vody pod
vodnou stavbou vzhľadom na blížiace sa teplejšie obdobie,“

informoval M. Bocák hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
V prípade Domaše prebieha manipulácia podľa platného manipulačného
poriadku, podľa ktorého je od 1. novembra 2018 hodnota zaručeného odtoku
upravená na 3,5 m3/s. Ten sa udržiava do 31. marca. Pokiaľ by
hladina do tohto termínu, vplyvom topenia snehu, stúpla na kótu 160,5 m.
n.m. skôr, zaručený odtok by upravil na 4,9 m3/s.
„S vodohospodármi sme našli zhodu v tom, že
3,5 m3/s budú vypúšťať až do konca apríla. Výšku hladiny
budeme sledovať a ďalšie stretnutie zvoláme 25. apríla. Pokiaľ by bola
situácia vážnejšia, stretli by sme sa opäť aj skôr. V tomto prípade sme
závislí na zrážkach. Domaša nie je bazén, ktorý vieme kedykoľvek
napustiť, no robíme všetko pre to, aby sa situácia
zlepšila,“
reagoval vedúci Odboru starostlivosti o životné
prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.
Marián Bocák vysvetlil, že vodná stavba Veľká Domaša má stanovený
zásobný objem v rozsahu výškových kót 146,20 až 162,00 m n.m. Ako
historické minimum uviedol 4. február 2004, kedy bola hladina na úrovni
149,97 m n.m. „Je potrebné zdôrazniť, že až do úrovne
minimálnej prevádzkovej hladiny – 146,20 m n.m. je vodná stavba
projektovaná na plnenie svojich základných účelov,“

pripomenul Marián Bocák a doplnil, že začiatkom marca bola situácia ešte
horšia v roku 1987, 1993, 1996, 2003, 2004 a 2012, či v rokoch 2013 a
2014.
Vodohospodári sa na Domaši riadia aktuálnym znením manipulačného poriadku
z roku 2015. Prijatý „manipulák“ vtedy reagoval na štúdiu po
zistených zmenách v rámci prevádzky vodnej stavby po extrémne suchých
rokoch 2002 – 2003 a následne v ďalšom období. „Naďalej
vylučujeme možnosť vyschnutia VS Domaša. Konštrukčne je vodná stavba
navrhnutá tak, že tzv. úplné vyschnutie technicky nemôže nastať. Postará
sa o to stály objem nádrže o hodnote 17,05 mil. m3,“

zdôraznil M. Bocák.

Stav VS Veľká Domaša v roku 2012:

10.3.2004 01.3.2013 19.3.2019
151,39 m n.m 155,72 m n.m. 155,73 m n.m.

rok 2012 – mesiac marec

1. 150,78
2. 150,92
3. 151,15
4. 151,55
5. 151,78
6. 151,97
7. 152,05
8. 152,11
9. 152,15
10. 152,19
11. 152,23
12. 152,26
13. 152,33
14. 152,55
15. 153,01
16. 153,41
17. 153,72
18. 154,12
19. 154,56
20. 154,97
21. 155,24
22. 155,46
23. 155,70
24. 155,89
25. 156,03
26. 156,13
27. 156,19
28. 156,23
29. 156,19
30. 156,23
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter