Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj stropkovskí Rómovia boli pozdraviť svoju mamku v Gaboltove

<p>Tak ako každoročne, aj tento rok, ale už po 23-krát, sme my, Rómovia,
boli pozdraviť našu matku v Gaboltove. Túto púť absolvovali rodiny,
otcovia, matky ale aj okolitá rómska mládež. Táto púť sa niesla
v myšlienke sv. Otca Františka: „Zasvätený život, môže prebudiť
svet“. Boh si povoláva k službe veľa ľudí, no nikdy nezabudol aj na
nás. Máme veľa rómskych povolaní ako aj kňazov, ale aj veľa rehoľných
sestier. Prvá rómska rehoľná sestra Atanázia svoju pastoráciu naplno
rozdáva v Bardejove – t. j. Poštárka. Iný rómski kňazi sa permanentne
venujú Rómom v komunitách. Počas kázne sme mohli počúvať rómskeho
kňaza vdp. Viktora Tomčányiho, ktorý rozprával o rómskej problematike.
Svätú omšu celebroval Mons. Bernard Bober, ktorý zavŕšil odpustovú
slávnosť. Program do tejto odpustovej slávnosti, zakončili Rómovia
z Čičavy a z Jarovníc. Svätá omša bola obetovaná za rómsky holokaust,
kde presne 2. augusta, a to už je 71 rokov, bolo vyše 3 tisíc Rómov
daných do plynových komôr. My, Rómovia zo Stropkova, sme obetovali svätú
omšu za bývalého vdp. dekana Jána Šveca Bilého. Ďakujeme mu za jeho
podporu a za jeho modlitby, pretože pre nás Rómov to je „baro
rašaj“ – veľký kňaz. Naša veľká vďaka patrí JUDr. Ondrejovi
Brendzovi za poskytnutie autobusu a Bc. Anežke Madzinovej za ekonomické
vybavenie tohto zájazdu. Od matky našej si vyprosujeme veľa božích milostí
a veľkú jednotu. „Amari daj, kamav tu, av ke mande!“ Preklad: Naša matka,
chcem ťa, príď ku mne!<br>
<strong>Michal Sivák</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/34-romovia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/34-romovia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter