Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj pre letné sedenia platia isté pravidlá

Na verejných priestranstvách sa postupne inštalujú sezónne letné
sedenia. O ich prevádzke rozhodujú mestá a obce. Samosprávy schvaľujú
podmienky na prevádzku letných exteriérových sedení, no nesúvisí to len
s daňou za užívanie verejného priestranstva, ale aj architektonickým
vzhľadom blízkeho okolia. Takáto sezónna prevádzka nesmie prekážať
užívaniu územia, peších zón, chodníkov, pohybu chodcov, zásobovaniu, či
čisteniu verejných priestranstiev a odvozu odpadu.
Je dôležité pripomenúť, že mestá a obce plnia určité úlohy aj na
úseku ochrany spotrebiteľa a určujú pravidlá predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Do úvahy sa berie aj dodržiavanie nočného pokoja.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter