Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aj malé kroky k finančnej zodpovednosti znamenajú pre mladých ľudí veľa do budúcnosti

<p>Vyučovanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách je
povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri jej začleňovaní je
potrebné uplatňovať najrôznejšie inovatívne metódy, ktoré ocenia nielen
žiaci, ale i učitelia. Jednou z takýchto metód sú aj rôzne hry, ktoré
sa venujú problematike hospodárenia domácnosti a umožňujú navodiť rôzne
modelové situácie z reálneho života.</p>

<p>Tento spôsob finančného vzdelávania zaujal aj učiteľov matematiky na
Gymnáziu v Stropkove, ktorí v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz
Slovensko a. s. už tretí rok zapájajú žiakov prímy až kvarty
osemročného štúdia do online hry „Moja família“, ktorej cieľom je
žiakov naučiť správne hospodáriť s financiami a starať sa o rodinu. Pre
študentov 1. až 3. ročníka štvorročného štúdia poskytla spoločnosť
OVB stolovú hru „Finančná sloboda“, ktorá je zameraná na navodenie
rôznych finančných situácií spojených s chodom domácnosti, napr.
rodinný rozpočet, poistenie domácnosti, auta, plánovanie štúdia detí,
splácanie hypotéky, atď. Túto hru si v jedno decembrové popoludnie zahrali
najprv samotní učitelia matematiky pod vedením spolupracovníka spoločnosti
OVB Allfinanz Slovensko pána Mariána Sahajdu, aby si ju potom mohli zahrať aj
so svojimi študentmi. Pri hre sa učitelia nielen dobre zabavili, ale aj
získali skúsenosti ako finančne a existenčne zabezpečiť seba a svoju
rodinu. Spoločne sa zhodli na tom, že takáto hra je výbornou didaktickou
pomôckou ako v praxi realizovať a spestriť finančné vzdelávanie na našej
škole. Okrem spomínaných hier sa škola v minulom školskom roku
prostredníctvom anketových lístkov, v ktorých študenti 4. ročníkov
odpovedali na otázky týkajúce sa ich budúcnosti a finančnej gramotnosti
zapojila do súťaže o 14 notebookov Acer. Súťaž zorganizoval najväčší
správca dôchodkových fondov na Slovensku Allianz – Slovenská d. s. s.
v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a celkovo sa do nej
zapojilo 94 stredných a vysokých škôl. Medzi 14 vyžrebovanými školami
bolo aj naše Gymnázium v Stropkove. Riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi
Cichému prišli slávnostne odovzdať túto cenu zástupcovia spoločnosti OVB
Allfinanz Slovensko – Ing. Hyacinta Dzubajová, Mgr. Jozef Vaško a Marián
Sahajda.<br>
<strong>Mgr. Mariana Sahajdová, vedúca PK MAFIG</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-financie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-financie-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-financie-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-financie-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter