Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Agentúra regionálneho rozvoja bilancovala pätnásť rokov činnosti

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK)
patrí medzi lídrov poskytovania pomoci pri čerpaní eurofondov. Združenie,
ktorého zakladateľom je prešovská župa, za pätnásť rokov existencie na
územie kraja priniesla projekty za viac ako 167 miliónov eur.

Pri bilancii výsledkov činnosti finančný objem schválených projektov
v jednotlivých plánovacích obdobiach od roku 2004 do polovice roku
2018 dosiahol výšku 167 miliónov eur.
„Z tejto celkovej sumy predstavuje finančná podpora
z operačných programov a grantových schém 123 miliónov eur, v rámci
cezhraničných a nadnárodných programov či iniciatív viac ako 44 miliónov
eur. Peniaze išli do rekonštrukcií škôl, domovov sociálnych služieb, do
rekonštrukcií ciest, obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany kultúrneho
dedičstva, ale i do revitalizácií verejných priestranstiev, znižovania
emisií a environmentálnej záťaže,“
povedal generálny
riaditeľ ARR PSK A. Benes.
Ako ďalej uviedol, v aktuálnom programovacom období 2014 – 2020 bolo
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP),
Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a operačného
programu Ľudské zdroje agentúrou spracovaných a podaných 147 projektov za
viac ako 79 miliónov eur.
„Medzi najvýznamnejšie projekty v tomto období patria projekty
na výstavbu cyklochodníkov v mestách Veľký Šariš, Sabinov, Svit a
v obci Pečovská Nová Ves, výstavba vodovodov v obciach Ľubotín a
Koprivnica, rekonštrukcia a dovybavenie 19 stredných škôl v rámci PSK,
vybavenie tried učebnými pomôckami v 48 základných školách, ako aj
projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov v rámci
kraja,“
dodal A. Benes.
V súčasnosti má Agentúra regionálneho rozvoja deväť členov. Okrem
pôvodných zakladateľov – PSK a Prešovskej univerzity sú nimi mestá
Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Svidník, Levoča a Svit.
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter