Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Adventné zamyslenie

Je ľahšie poslúchať ako rozkazovať
Už je tu december, mesiac adventný, ale aj vianočný. Jedno je isté: ako
prežijeme advent, také budú aj Vianoce. V advente máme pracovať na svojom
zušľachtení. Božie slovo nás k tomu vyzýva: „Každá dolina nech sa
zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, a
čo hrboľaté, nížinou.“ (Iz 40, 4) A Božie slovo treba
poslúchať, lebo ono sa nesmie vrátiť naprázdno.
Človek nie je rád, keď mu niekto niečo prikazuje.
Obyčajne sa proti tomu búri: „Ja viem, čo mám robiť. Staraj sa
o seba!“ Lenže! Keď je človek v neznámom kraji a nepozná cestu a niekto
mu poradí, kadiaľ ísť, sotva povie: „Čo mi máš čo rozkazovať? Ja
pôjdem, kadiaľ chcem!“ Teda smer, ktorým máme ísť, môže určiť iba
ten, kto ho pozná.
A čo ak ide o náš život?
Ak ide o to, aby sme vedeli správne a dobre žiť?! Všetko stvorenie
obyčajne vie, čo má robiť, ako žiť, ako rozoznávať, čo mu osoží a čo
neosoží. Napríklad: Včely presne vedia, na ktorý kvet majú sadnúť a na
ktorý nie. Malé kuriatko hneď po vyliahnutí vie, ktoré zrno môže zobať a
ktoré nie. A ako je to u človeka? Tak ako na začiatku Stvoriteľ zariadil,
aby včela vedela, na ktorý kvet si má sadnúť, aby kuriatko vedelo, ktoré
zrno zobať a ktoré nie, tak do duše človeka vložil svedomie, ktoré
nazývame „Boží hlas v nás“. Lenže tak, ako sa môže stať, že niekto
otrávi kvety a včely, ktoré vedia, na ktoré kvety majú sadať a kde majú
hľadať nektár, naraz hynú, pretože pre toto už nemajú zmysel a cit. Ktosi
ich oklamal. To, čo im Stvoriteľ zjavil ako správne, dobré a hodnotné,
ktosi znehodnotil, otrávil.
Niečo podobné sa stalo s človekom. Prišiel hriech, otrava a jeho strašné
následky. I svedomie sa takýmto spôsobom poplietlo, pomiatlo a otupelo.
Samozrejme nastáva zmätok. Preto Boh vo svojej dobrote dáva konkrétne
prikázania, čo možno a nemožno robiť. Sú to Desatoro, ako konkrétne
orientačné body, ktorých sa má človek držať aj vtedy, keď mu svedomie
nebude nič hovoriť, teda je hluché. Je to tak, že svedomie často býva tak
otupené a dezorientované, že človek sa ním nemôže vždy riadiť.
Čo na záver? Je advent. Nastal čas urobiť si poriadky vo svojom vnútri, vo
svedomí. Ježišova odpoveď na otázku mladíka z Evanjelia: „Pane, čo
mám robiť, aby som dosiahol večný život?“ znie aj dnes nám:
„Zachovávaj prikázania a budeš žiť.“
dekan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter