Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ADAM VASKO – „Seba-reflexia“

Do styku s výtvarným umením Adam Vasko prišiel na Strednej priemyselnej
škole vo Svidníku, kde v roku 2017 ukončil štúdium v odbore propagačná
grafika.
V programe grafika sa rozhodol pokračovať aj po skončení stredoškolského
štúdia.
Študuje na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici, kde absolvoval
prípravný ateliér pod vedením Mgr. art. Martina Dernera, ArtD.
Prípravný ateliér je zameraný na oboznámenie študentov s médiom grafiky
cez základné technologické postupy, kde získavajú potrebné technologické
skúsenosti.
Dôvodom tejto jeho prvej výstavy v Podduklianskom osvetovom stredisku vo
Svidníku je priblížiť diváka k procesu tvorby autora, pretože sa
stotožňuje s myšlienkou toho, že nie je dôležitý výsledok, ale cesta.
Kto je majster v užívania si cesty a bytia v prítomnosti? Deti! Často ich
nezaujíma ako sa veci robiť majú, alebo nemajú, jednoducho si to spravia ako
to chcú spraviť a ako to cítia. Vo svojej tvorbe uplatňuje podobné
princípy ako: skratkovitá kresba, grotesknosť, humor a samozrejme zábava.
Detstvo je veľmi zvláštna etapa života, ktorou sme si všetci prešli a
väčšina z nás na to spomína ako na niečo nádherné. Bezstarostný život
plný radosti a hravosti. Škoda je len, že čím viac starneme, tým viac
zabúdame na tieto dôležité aspekty života, ktoré sme všetci dobre
poznali, ale postupom času na nich zabudli. Zaujímavá tvorivá práca Adama
Vaska je jeho útočiskom. Práve jeho tvorba mu pripomína detstvo,
nerozvážnosť, túžbu po poznaní nových vecí, v tej chvíli sa mu všetko
zabudnuté pripomenie. Výstavu „Seba-reflexiA“ v priestoroch
Podduklianskeho osvetového strediska si záujemci môžu pozrieť od
28.6.-28.7.2018.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter