Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Absolventská prax je šanca na prvé zamestnanie

<p>Združenie miest a obcí Slovenska pre mestá, obce a organizácie v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti pripravilo manuál, v ktorom približuje
možnosti dočasného zamestnania absolventov škôl.</p>

<p>S absolventskou praxou sa spája niekoľko výhod tak pre zamestnávateľov,
ako aj pre čerstvých absolventov škôl. Dôkazom toho je aj obec Sveržov
v Bardejovskom okrese, ktorá troch absolventov zamestnala po ukončení praxe.
„Nám sa táto forma mimoriadne osvedčila. Vytvorili sme priestor pre troch
mladých ľudí, ktorí sú už dlhoročnými kolegami na obecnom úrade. Jeden
z nich dokonca vedie náš stavebný úrad, ktorý je počtom obcí
najväčší na Slovensku,“ konštatuje starosta obce Pavol Ceľuch.
Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány vníma túto
formu dočasného zamestnávania ako priestor na to, aby ukázali svoju
šikovnosť a dynamiku. „Mladí ľudia si zaslúžia šancu. Zároveň im
zamestnávatelia dávajú príležitosť preukázať na konkrétnej práci svoje
zručnosti.“ Ambíciou ZMOS je priblíženie možností absolventskej praxe
mestám, obciam a ich organizáciám, ktorým môžu mladí ľudia do 26 rokov
pomôcť v bežnej administratívnej práci, ale aj v ďalších oblastiach
podľa rozhodnutia zamestnávateľov. Manuál týkajúci sa absolventskej praxe
je spracovaný formou newslettera s názvom Šanca na prvé zamestnanie.
Združenie miest a obcí Slovenska ho dnes poskytlo všetkým mestám a obciam a
zároveň je prístupný na web stránke ZMOS.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter