ABC Centrum voľného času oslávilo 10. výročie založenia

Uplynulý piatok oslávilo desiate výročie svojho vzniku ABC Centrum
voľného času v Stropkove. Pri tejto príležitosti zorganizovalo
v spoločenskej sále mesta Stropkov slávnostnú akadémiu za účasti
zamestnancov tejto organizácie, zástupcov mesta a ďalších
pozvaných hostí.

Formou videoprezentácie sa prítomní oboznámili s minulosťou
i súčasnosťou centra. V kultúrnom programe sa predstavili mládežnícke
súbory pracujúce pri ABC CVČ.
Toto školské zariadenie, ktoré organizuje voľný čas detí a mládeže
v meste a okrese Stropkov, vzniklo v roku 1998 oddelením od Fauna CVČ.
Predchodcom oboch zariadení bol niekdajší Dom pionierov a mládeže, neskôr
Dom detí a mládeže v Stropkove. Počas svojej existencie organizuje centrum
záujmovú činnosť všetkých vekových skupín mládeže. Zaoberá sa
voľnočasovými aktivitami z prírodovednej a športovej oblasti,
spoločenských vied, techniky, estetiky až po turistku. Činnosť CVČ je
rozdelená do sekcií, kde interní aj externí zamestnanci zabezpečujú
aktívne využitie voľného času detí a mládeže.
„Desať rokov je obdobie relatívne krátke, ale aj dostatočne
dlhé na to, aby sme sa mohli obzrieť a zhodnotiť prínos tejto organizácie
pre občanov Stropkova a okolia. Novodobé ABC CVČ počas uplynulých desiatich
rokov prešlo viacerými organizačnými a technickými zmenami, pričom sa
stretávalo z väčšou i menšou priazňou zriaďovateľa a samosprávy a
viackrát muselo dokazovať svoju opodstatnenosť v súčasnej štruktúre
škôl a školských zariadení. Tieto všetky pozitívne i negatívne
skúsenosti organizáciu scelili a vytvorili podmienky na to, aby sa
v súčasnosti vykryštalizovala na moderné štvorprofilové
výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré disponuje relatívne kvalitným
technickým vybavením a kvalitným personálnym obsadením,“

povedal v príhovore riaditeľ centra Martin Blaško. Pri príležitosti
okrúhleho výročia boli dlhoročným interným a externým zamestnancom
udelené ďakovné listy. Ocenení ich prevzali z rúk M. Blaška,
viceprimátora Michala Lipinského a vedúceho Odboru školstva MsÚ Ľubomíra
Spišáka. Naviac, v mene mesta Stropkov venoval viceprimátor M. Lipinský
Centru voľného času symbolický šek na 10.000 korún.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter