Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

A. Rybčáková tretia na celoštátnom kole

Súťaž
Liečivé rastliny vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Environmentálnou
poradňou Studnička, Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV a Slovenským
národným múzeom – Prírodovedným múzeom v Bratislave. V tomto
školskom roku prebehol už 22. ročník.

Príprava na súťaž je veľmi náročná, pretože súťažiaci sa musí
naučiť nielen poznávať veľké množstvo liečivých rastlín, naučiť sa
spoznať z akej rastliny bol pripravený zápar, či macerát, ale náročné
sú najmä všeobecné časti. Veď naučiť sa, čo sú glykozidy, saponíny,
flavonoidy, či iné účinné látky je náročné aj pre oveľa starších
študentov. Aj v tomto roku súťažiaci žiaci absolvovali prvé, vedomostné
kolo a druhé praktické kolo. V ňom vyrábali mydlá z vybranej liečivej
rastliny. Potom liečivú rastlinu museli pozorovať a popísať výskyt a
základné botanické znaky, časť rastliny, ktorá sa zbiera, termín zberu,
účinné látky a spôsob použitia. Vo vedomostnej časti druhého kola
popisovali medonosné rastliny a význam včiel ako opeľovačov.
V kategórii M súťažia mladší žiaci (piataci a šiestaci), v kategórii
S starší žiaci (siedmaci až deviataci). Z nášho okresu postúpili žiaci
iba v kategórii M: Angelika Marcinčáková a Adrián Choma zo ZŠ s MŠ
Bukovce 80 a Alžbeta Rybčáková zo ZŠ Konštantínova.
Celoštátne kolo sa konalo 16. – 18. júna 2017 v Hrabušiciach –
Podlesku (Slovenský raj). Súťaž mala 4 časti – vedomostný test,
poznávanie živých prírodnín, určovanie herbárových položiek,
poznávanie čajov a sušených liečivých drog. Vo večerných hodinách ich
čakalo prekvapenie v podobe zaujímavej prednášky na tému zmyslov zvierat.
Besedu s praktickými cvičeniami viedli odborníci z Prírodovedného múzea
v Bratislave. Rovnako sa zahrali na mladých chemikov, kedy si pri pokuse
overovali pH látok.
Potom už všetci netrpezlivo čakali na nedeľné vyhodnotenie. V kategórii M
sa na výbornom 3. mieste umiestnila Alžbeta
Rybčáková zo ZŠ Konštantínova,
na 5. mieste Angelika
Marcinčáková
a na 6. mieste Adrián Choma, obaja zo ZŠ
s MŠ Bukovce.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.
-b-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter