Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

A. Rybčáková druhá a A. Marcinčáková tretia na celoštátnom kole

Súťaž Liečivé rastliny vyhlasuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci
s Environmentálnou poradňou Studnička, Slovenskou botanickou spoločnosťou
pri SAV a Slovenským národným múzeom – Prírodovedným múzeom
v Bratislave. V tomto školskom roku prebehol už 23. ročník.

Súťaž je zložená z dvoch kôl. Prvé je teoretické, kde žiaci musia
preukázať svoje vedomosti. Otázky sú veľmi náročné. Žiaci musia poznať
liečivé rastliny, vedieť, ktoré časti sa zbierajú, pomenovať obsahové
látky a najmä vedieť, na aké účely sa tieto liečivé rastliny
používajú. Vyžaduje sa poznať aj odborné pomenovanie a používať
odbornú terminológiu. Druhé kolo je praktické. Žiaci sa najmä z dôvodu
dlhotrvajúcej zimy potrápili pri vytváraní herbáru. So starými rodičmi
potom spomínali na technické využitie (liečivých) rastlín.
V kategórii M súťažia mladší žiaci (piataci a šiestaci), v kategórii
S starší žiaci (siedmaci až deviataci). Z nášho okresu postúpili žiaci
v oboch kategóriách. V kat. M Alžbeta Rybčáková zo ZŠ Konštantínova
Stropkov a Natália Bučková zo ZŠ s MŠ Bukovce, v kategórii
S postúpili: Angelika Marcinčáková, Juliána Muliková a Bronislava
Bučková zo ZŠ s MŠ Bukovce.
Celoštátne kolo sa konalo 8. – 10. júna 2018 v Krupine. Súťaž mala
4 časti – vedomostný test, poznávanie živých prírodnín, určovanie
herbárových položiek, poznávanie čajov a sušených liečivých drog.
Súčasťou súťaže boli aj odborné prednášky odborníkov
z Prírodovedného múzea v Bratislave. Túra v okolí bola zameraná na
poznávanie inváznych rastlín, ktoré sa žiaci učili poznávať pod
dohľadom pracovníkov zo SAV Bratislava.
Potom už všetci netrpezlivo čakali na nedeľné vyhodnotenie. V kategórii M
sa na výbornom 2. mieste umiestnila Alžbeta
Rybčáková zo ZŠ Konštantínova,
na 5. mieste Natália
Bučková.
Uspeli sme aj v kat. S, kde si Angelika
Marcinčáková
vybojovala 3. miesto, 6. miesto
Juliána Muliková a 8. miesto Bronislava Bučková,
všetky zo ZŠ s MŠ Bukovce.
Všetkým srdečne blahoželáme a
tešíme sa na ďalší ročník.
A na záver: Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
babkám a dedkom, ktorí nám pomáhali pri vypracovávaní druhého kola
súťaže a spomínali si na veci, ktoré už dnešné deti zažiť nemôžu.
Ďakujeme.
-b-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter