Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny

„Pane, ty si vložil do srdca človeka túžbu po bezpečí a
pokoji,

odmeň všetkých, ktorí sa vo svete usilujú
o mier

a ktorí sa oň zaslúžili aj v našej krajine pred
74 rokmi.”

Deň 8. máj je dňom, kedy si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny;
deň, kedy sme vyhrali nad fašizmom. Druhá svetová vojna v Európe sa
oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 hod. Tento deň si pripomenulo aj
mesto Stropkov. Okresný úrad v Stropkove v spolupráci s mestom Stropkov a
so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov – ZO Stropkov
usporiadali spomienkové zhromaždenie, súčasťou ktorého bol aj pietny akt.
Predstavitelia mesta i SZPB ako aj ostatní prítomní kládli vence, vypočuli
si báseň v podaní M. Kačšáka a zhromaždenie bolo ukončené hymnickou
piesňou.
Druhej svetovej vojny sa zúčastnilo 61 štátov a zasiahla všetky kontinenty
s výnimkou Antarktídy. Priamo sa však bojovalo hlavne v Európe, Severnej
Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Vojenské operácie
zasiahli územie 40 štátov.
Celkové obete sa odhadujú v rozmedzí 60 až 70 miliónov, čo bolo 2,5%
vtedajšej svetovej populácie. Väčšina obetí boli civilisti. Značné
straty zanechala druhá svetová vojna aj v Československu. Podľa údajov
Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi
350 až 360 tisíc obyvateľov, z ktorých približne 235 tisíc zahynulo
v koncentračných táboroch.
Česť ich pamiatke!

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter