Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

73 rokov od oslobodenia Brusnice okres Stropkov

Dňa 4. decembra 2017 z iniciatívy OÚ Brusnica, miestnej Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brusnici,
členov Klubu českého pohraničia východné Slovensko sme zorganizovali
spomienkovú slávnosť na oslobodenie obce Brusnica, údolia Brusničky
položením venca k pamätnej tabuli osloboditeľom. Slávnostného aktu sa
zúčastnili starostovia susedných obcí. Po položení venca osloboditeľom
Červenej armády a československému armádnemu zboru pod velením Ľudvíka
Svobodu, pokračovalo zasadnutie hodnotiacej členskej schôdze ZO SZPB
prítomných.
Predseda ZO SZPB vo svojej správe vyzdvihol dobru spoluprácu so starostami
susedných obcí, vedením ZŠ v Kolbovciach. Besedy na ZŠ, privítanie
bežcov štafetového behu vďaky a svornosti Tokajík – Kalinov
v jednotlivých obciach, vysoká účasť občanov nás presvedčila o tom,
že ideme správnou cestou.
Spomienkové oslavy KDO najmä na poľskej strane svedčia o pozitívnom
vzťahu k historickým udalostiam súvisiacim s oslobodením Československa,
dnešné média, ale aj vysoký štátny činitelia, nie vždy doceňujú
historickú pravdu, že najväčší podiel na porážke fašizmu mal bývalý
Sovietsky zväz a jeho slávna Červená armáda.
Rozhodli sme sa postaviť pomník s pamätnou tabuľou svojmu rodákovi
Michalovi Potomovi, prvej obeti banderovcov, brutálne zavraždeného v auguste
1945. Pamätník bude stáť na viditeľnom mieste pred budovou OÚ Brusnica,
bude to miesto pripomenutia si M. Potomu, oslobodenia, ale aj SNP.
Vyvoláme stretnutie starostov OU Údolia Brusničky, Závady, Ruskej Poruby
s cieľom každoročne spoločne vzdávať úctu pri troch pomníkoch obetí
II. svetovej vojny v lokalite Vysoká – Lipová – ukončenie vojny, SNP,
oslobodenie obci za účasti žiakov ZŠ Kolbovce.
Po dohode s predsedom Okresného výboru turistov v Stropkove p. Vereščákom
pomníky budú zahrnuté do turistických máp, pomôžeme urobiť informačné
tabule a vybudujeme oddychové miesta.
Predseda ZO SZPB
Jozef Fecko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter