Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

600. výročie prvej písomnej zmienky si v tomto roku pripomína niekoľko obcí

V minulých vydaniach Spektra sme priniesli niekoľko článkov týkajúcich
sa osláv výročia prvej písomnej zmienky o obciach stropkovského okresu.
Okrúhle výročia, 600 rokov, nedávno oficiálne oslavovali dediny Veľkrop,
Makovce i Brusnica.

Zaujímalo nás, v akých listinách sa tieto obce spomínajú.
„Prvou písomnou zmienkou o všetkých spomínaných obciach je
listina uhorského kráľa Žigmunda zo 4. mája 1408, ktorou donoval (daroval)
svojmu vernému šľachticovi, sekretárovi Uhorskej kráľovskej
kancelárie – Imrichovi z Perína, stropkovské panstvo,“

vysvetlil Mgr. Andrej Kaputa, bývalý pracovník štátneho archívu vo
Svidníku, ktorý sa zaoberá históriou nášho regiónu. Okrem Veľkropa,
Makoviec a Brusnice je v listine uvedených aj ďalších 27 obcí, ktoré
patrili stropkovskému panstvu, medzi nimi aj Staškovce, Havaj, Breznička,
Kolbovce, Pucák (Korunková), Vyšný Hrabovec, Mrázovce, Chotča, Breznica a
Vojtovce. V listine sa spomína aj dodnes neprebádaný hrádok Modré Pole.
Nie všetky z nich sa však v roku 1408 spomínajú prvýkrát. Napríklad
Chotča sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1379. A. Kaputa
doplnil, že obce a mestá sa prvýkrát spomínajú zväčša v darovacích
listinách či daňových súpisoch. Zakladatelia obcí mali totiž kedysi,
podobne ako dnes povedzme začínajúci podnikatelia, daňové úľavy, ktoré
boli evidované. Originály listín sú archivované a prístupné v Maďarskom
krajinskom archíve (Magyar Országos Levéltár) v Budapešti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter