600. výročie prvej písomnej zmienky si v tomto roku pripomína niekoľko obcí

V minulých vydaniach Spektra sme priniesli niekoľko článkov týkajúcich
sa osláv výročia prvej písomnej zmienky o obciach stropkovského okresu.
Okrúhle výročia, 600 rokov, nedávno oficiálne oslavovali dediny Veľkrop,
Makovce i Brusnica.

Zaujímalo nás, v akých listinách sa tieto obce spomínajú.
„Prvou písomnou zmienkou o všetkých spomínaných obciach je
listina uhorského kráľa Žigmunda zo 4. mája 1408, ktorou donoval (daroval)
svojmu vernému šľachticovi, sekretárovi Uhorskej kráľovskej
kancelárie – Imrichovi z Perína, stropkovské panstvo,“

vysvetlil Mgr. Andrej Kaputa, bývalý pracovník štátneho archívu vo
Svidníku, ktorý sa zaoberá históriou nášho regiónu. Okrem Veľkropa,
Makoviec a Brusnice je v listine uvedených aj ďalších 27 obcí, ktoré
patrili stropkovskému panstvu, medzi nimi aj Staškovce, Havaj, Breznička,
Kolbovce, Pucák (Korunková), Vyšný Hrabovec, Mrázovce, Chotča, Breznica a
Vojtovce. V listine sa spomína aj dodnes neprebádaný hrádok Modré Pole.
Nie všetky z nich sa však v roku 1408 spomínajú prvýkrát. Napríklad
Chotča sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1379. A. Kaputa
doplnil, že obce a mestá sa prvýkrát spomínajú zväčša v darovacích
listinách či daňových súpisoch. Zakladatelia obcí mali totiž kedysi,
podobne ako dnes povedzme začínajúci podnikatelia, daňové úľavy, ktoré
boli evidované. Originály listín sú archivované a prístupné v Maďarskom
krajinskom archíve (Magyar Országos Levéltár) v Budapešti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter