Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

6. ročník fotosúťaže Fotografia očami detí

<p>3. novembra 2011 odštartoval 6. ročník celoslovenskej internetovej
fotosúťaže FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ. Záštitu nad projektom prijal slovenský
režisér Juraj JAKUBISKO.

<p>Organizátorom fotosúťaže FOD je Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátorom a partnerom projektu
Banskobystrický samosprávny kraj.
Fotosúťaž FOD prebieha prostredníctvom internetovej stránky www.fod.sk a je určená žiakom základných
škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Súťaž prebieha od novembra
2011 do júna 2012, a je rozdelená do súťažných kôl, ktoré predurčuje
téma súťažného kola: Príroda a krajina, Spomienka na rok 2011, Človek a
technika, Zvieratká, Rodina a priatelia, Aj neživé veci majú svoju dušu,
Slovensko, Prečo je život krásny…
Počas ôsmych mesiacov si deti môžu zasúťažiť v troch súťažných
kategóriách: fotografia digitálnym fotoaparátom, fotografia mobilným
telefónom a kresba/maľba. Súťažiaci môžu do každého kola poslať max.
3 fotografie do každej zo súťažných kategórií, resp. 3 výtvarné diela
(prescanované kópie).
Porotu 6. ročníka FOD tvorí 40 osobností fotografov, umelcov, osobností
spoločenského a kultúrneho života. Novinkou tohto ročníka je
zverejňovanie porotcov daného súťažného kola vždy v prvý deň začiatku
nového kola. Súťažiaci môžu prihlásiť svoje fotografie do
ktoréhokoľvek kola, podľa záujmu, samozrejme platí – čo najviac
fotografií v každom kole – tým väčšia šanca na výhru.
Počas súťaže je pripravených pre deti množstvo sprievodných súťaží
(vianočná súťaž, novoročná súťaž, valentínska súťaž, súťaž
marec mesiac kníh…), fotovýletov, besied, výstav a v závere projektu aj
tradičný FOD camp (týždenný zájazd mladých fotografov). Ocenenie
súťažiacich bude nasledovať po každom súťažnom kole a vo finále
najlepších fotografov odmeníme týždenným poznávacím zájazdom do
Štrasburgu.
Usmerňovať, dávať rady súťažiacim bude Juraj JAKUBISKO, ktorý na webovej
stránke projektu zverejní svoje myšlienky, rady a dôležité inštrukcie,
ktoré iste pomôžu súťažiacim.
V novom ročníku fotosúťaže FOD sme sa rozhodli sprístupniť fotosúťaž
aj deťom českých základných škôl, keďže záujem z ich strany bol aj
v predchádzajúcich ročníkoch.
Dobré svetlo!
Mgr. Ľuboš Lukáč, autor a organizátor
fotosúťaže FOD

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter