Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

500 detí si užilo detské tábory zdarma a ďalšie projekty na podporu detských záujmových pobytov a rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny

<p>Tento rok sa tešili z táborov aj deti zo sociálne slabších rodín.
V rámci druhého sociálneho balíčka Vlády SR sa dostalo do tábora
497 detí bezplatne. 13 turnusov sa realizovalo v štátnych zariadeniach
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. Prijali sme 582 žiadostí,
podmienky pre zaradenie do tábora neboli splnené v 26 prípadoch. Kapacita
táborov bola znížená aj o žiadateľov, ktorí podmienky splnili, avšak sa
na daný turnus bez udania dôvodu nedostavili. Ich miesta nemohli byť
obsadené inými žiadateľmi. Bolo vydaných 523 bezplatných poukazov, avšak
rodičia stornovali 33 poukazov a tak tábory v skutočnosti navštívilo
497 detí. V táboroch bolo 54% chlapcov a 43% dievčat, vekový priemer
9,8 roka. Najväčšie bolo zastúpenie detí z okresov Michalovce 26; Galanta
25; Martin 25; Piešťany 23; SNV 22; Bratislava 21; Nitra 20. Z detských
domovov bolo 192 detí. Inštitút verejnej správy Bratislava ubytoval
v dvoch turnusoch 106 detí. Rovnaký čas strávilo v tábore v kaštieli
na Duchonke 78 detí a na Zemplínskej Šírave (Granit) 47 detí.
Krupina -Tepličky hostila v jednom turnuse 42 detí a Granit Smrekovica
156 detí v piatich turnusoch. V Tatranskej Lomnici v zariadení Kremenec si
8-dňový tábor užilo 68 detí.<br>
Ďalšie projekty na podporu detských záujmových pobytov a rekreačné pobyty
pre sociálne slabšie rodiny<br>
Tábory pre deti predstavovali začiatok projektu pomoci sociálne slabším
rodinám. Už tomto období sa o pobyty môžu uchádzať záujmové a
športové združenia zamerané na deti. Ide o podporu detských záujmových
pobytov, ktoré majú charakter mimoškolského viacdenného tematicky
zameraného sústredenia v príslušnej záujmovej oblasti, ako sú športové
a umelecké sústredenia, kreatívne dielne a workshopy, mimoškolské
vzdelávacie aktivity a pod. (základné umelecké školy, centrá voľného
času, športové kluby, tanečné školy či folklórne súbory). Pobyt je
určený pre deti vo veku od 6 do 19 rokov, ktoré sú u organizátora riadne
na prihlásené na príslušnú záujmovú činnosť. Štát poskytuje zdarma
ubytovanie a stravu pre príslušný počet nahlásených osôb na príslušný
počet dní / nocí. Súčasťou balíčka nie je doprava, pedagogický,
odborný či zdravotnícky personál ani materiál na činnosť. Tie si
organizátor zabezpečuje na vlastné náklady. žiadosti môžu podávať na
MVSR. Zároveň budú môcť zariadenia MVSR a MOSR využívať na štátne
pobyty celé rodiny s deťmi. Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je
čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac
nepresahuje 1,5 násobok životného minima a každé nezaopatrené dieťa
žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej
školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti
o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku. Aj
v týchto prípadoch nie je súčasťou poukazu doprava do zariadenia a zo
zariadenia. Tlačivo žiadosti bude prístupné na obecných/mestských
úradoch, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Splnenie podmienok potvrdí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne
príslušného k jeho trvalému bydlisku na originál vyplnenej a podpísanej
žiadosti. Ten všetky žiadosti distribuuje najbližšiemu okresnému úradu.
V prípade pridelenia poukazu bude rodinu kontaktovať príslušné
zariadenie.<br>
<strong>Silvia Keratová, MVSR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter