Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

43. ročník Krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 2019

43. ročník tejto krajskej súťažnej prehliadky sa uskutočnil
11. apríla 2019 v spoločenskej sále Kultúrneho strediska mesta Stropkov.
Súťaže sa zúčastnilo osem súťažiacich kolektívov s celkovým počtom
150 členov. Výkony súťažiacich hodnotila 3 členná odborná porota
menovaná vedúcou odboru kultúry PSK s predsedom Ľubomírom Šárikom a
členkami Ľubicou Bekéniovou a Maricou Harčarikovou. Súbežne pracovala aj
5 členná detská porota menovaná primátorom mesta Stropkov. Súťaž
organizačne a materiálne zabezpečovalo Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku, Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry.
Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Hodnotenie:
V zlatom pásme sa umiestnili:
DDS SPAD pri ZUŠ vo Svidníku, ktorý zároveň získal priamy postup do
celoštátneho kola súťaže
DDS ZVONČEKY z Kapušian III. pri SZUŠ Kapušany, ktorý zároveň získal
odporúčanie na postup do celoštátneho kola súťaže
DDS Tote tam pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku
Dramatická skupina pri Spojenej škole internátnej vo Vranove nad Topľou
V striebornom pásme sa umiestnili:
DDS Trma vrma pri ZUŠ Letná v Poprade
LDO pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove
DDS Zarambarimburáci pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove
Diplom za spracovanie sci- fi témy získal DDS pri SZUŠ v Bardejove.
Cenu mesta Stropkov, ktorú udelila detská porota získal DDS Zvončeky
z Kapušian III.
Celoštátne kolo súťaže pod názvom Zlatá priadka sa uskutoční 22. –
26. mája 2019 v Šali.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter