Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

32 000 EUR NA ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA VÝCHODE SLOVENSKA

<p><strong>Nový Nadačný fond Getrag administrovaný Karpatskou nadáciou
podporí rozvoj v komunitách na východnom Slovensku.</strong><br>
Košice, 30. október 2015 – <strong>Nadačný fond Getrag spravovaný
Karpatskou nadáciou dnes otvoril prvé ročníky grantových programov Getrag
pre ľudí a Getrag pre región. Programy podporia verejne prospešné
rozvojové projekty neziskových organizácií aj aktívnych neformálnych
skupín z východného Slovenska celkovou sumou 32 000 EUR.</strong><br>
Program <strong>Getrag pre ľudí</strong> podporí svojpomocné projekty
miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov s aktívnym zapojením
zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o., ktoré
prispejú k zlepšeniu miestneho života. V rámci výzvy 2016 programu
Getrag pre ľudí bude prerozdelených 15 000 EUR.<br>
Program <strong>Getrag pre región</strong> podporí projektové zámery
neziskových organizácií v určených tematických oblastiach, ktoré
ponúkajú inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a
vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí
či v regióne. V rámci výzvy 2016 programu Getrag pre región bude
prerozdelených 17 000 EUR.<br>
<em>„K nášmu úsiliu zlepšovať život v regióne pripojil ďalší
firemný partner. Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions podporuje našu
filozofiu zapájať do rozvojových procesov samotných obyvateľov regiónu a
podporiť ich vo vzájomnom zdieľaní úspechov aj neúspechov. Veľmi sa
tešíme na túto spoluprácu,“</em> vraví riaditeľka Karpatskej nadácie
Laura Dittel.<br>
Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 4. januára
2016. Programy financuje Nadačný fond Getrag.<br>
<em>“Chceme byť partnerom tohto regiónu a ľudí, ktorí v ňom žijú, nie
pre samotnú podporu, ale preto, že zdieľanie inovatívnych myšlienok,
potenciálu a ľudia, ktorým nechýba nadšenie, nás inšpirujú v našom
podnikaní,“</em> hovorí Wes Jacklin, riaditeľ závodu. <em>“Podporíme
precíznosť a nadšenie pre účasť na pozitívnych zmenách. Podporíme
ľudí a organizácie, ktoré sú zanietené pre to, čo robia, aby v tom mohli
byť ešte lepší.”</em><br>
Všetky informácie o programoch sú uvedené na <a
href=“http://www.karpatskanadacia.sk“>www.karpatskanadacia.sk</a>.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter