310-tisícový úver nestihli splatiť

<p>Primátor Peter Obrimčák musel s komerčnou bankou podpísať dodatok
k úverovej zmluve o predĺžení splatnosti krátkodobej pôžičky, ktorú
si mesto zobralo v októbri minulého roka. 310 379 eur si mesto požičalo na
ukončenie projektu hnedého priemyselného parku.

<p>Ku dňu kolaudácie totiž samospráva nemala k dispozícii dostatok
peňazí na úhradu všetkých záväzkov súvisiacich s projektom. Pri
minuloročnom schvaľovaní úveru v zastupiteľstve vedenie mesta avizovalo,
že refundácia by mala prebehnúť ešte v priebehu prvého polroka
2012. Následne mala byť krátkodobá pôžička jednorazovo splatená.
Doteraz sa tak kvôli prebiehajúcej kontrole Úradu pre verejné obstarávanie
(ÚVO) nestalo a mesto stále čaká na zvyšok dotácie. Kvôli tomu musela
byť splatnosť celého úveru posunutá o rok. Refundácia závisí od
výsledkov kontroly ÚVO a v krajnom prípade nie je vylúčené, že pri
zistených pochybeniach súvisiacich s výberom dodávateľa stavebných prác,
môže mesto o očakávané peniaze prísť. V čase našej uzávierky nebolo
známe, kedy kontrola, ktorá začala ešte v minulom roku, bude ukončená.
Ku koncu septembra zaplatilo mesto len na úrokoch zo spomínaného úveru
takmer 6 000 eur. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok, ktoré primátor
22. októbra podpísal, predstavuje 330 eur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter