Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

29. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska

14. máj patril spevákom ľudových piesní, ktorí sa spolu so svojimi
učiteľmi a korepetítormi stretli v priestoroch Základnej umeleckej školy
F. Veselého na okresnom kole 29. ročníka speváckej súťaže Slávik
Slovenska.

Celé utorkové dopoludnie patrilo krásnemu spevu, nádherným krojom
i ľudovým tradíciám. Výkony spevákov hodnotila porota v zložení Milada
Frajtková, Anna Knežová a Ivan Čižmár. Vítazi okresného kola postúpili
na krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 30. mája v PKO
v Prešove.
1. kategória Sára Kočišová,
2. kategória: Timea Korpoňová,
3. kategória: Júlia Vageľová
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby sa z krajského kola
prespievali až na kolo celoslovenské.
-ms-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter