Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

28. stretnutie východoslovenských archeológov v stropkovskom kaštieli s medzinárodnou účasťou

Minulú stredu,
13. novembra 2019 usporiadala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre a Krajské múzeum v Prešove –
Kaštieľ Stropkov 28. stretnutie východoslovenských archeológov.

V niekoľkých prednáškových blokoch sa predstavili Mária
Lámiová-Schmiedlová, Eva Horváthová, Rastislav Hreha, Lucia Luštíková,
Štefan Olšan, Mário Comisso, Elena Miroššáyová, či Mária Kotorová,
Daniel Repka, Michal Hudák a mnohí íní. Na tomto kongrese mali zastúpenie
aj archeológovia z Poľska, Ukrajiny i Českej republiky.
Archeológovia sa venovali zaujímavým témam i spomienkam na Jána Pastora.
Hovorilo sa aj o aktuálnom výskume opevnenej osady badenskej kultúry
v Prešove, o predbežných výsledkoch záchranných výskumov na trase
plynovodu v k. ú. Drahoňova a Krišovská Liesková, o predbežných
výsledkoch výskumu v Nižnej Myšli z roku 2019. Pútavou bola tiež
prednáška o typológii keltskej keramiky zo Zemplína, ktorú odprezentovala
práve E. Miroššáyová.
Veľmi zaujímavou bola prehliadka aktuálneho výskumu Stropkovského hradu.
Výskum realizuje archeológ Mário Comisso, ktorý pri výskume vychádza
z historických máp pochádzajúcich z prvej polovice 18. storočia.
„Prvý výskum sa vykonal okolo kostola. Mali sme nejaké sondy.
P. Ďurica pripravil aj rozšírenú realitu, prostredníctvom ktorej bolo
možné nahliadnuť do jedného hrobu. Prebehol výskum severozápadného
bastiónu hradu, trasy k severovýchodnému bastiónu. V tretej časti sme
skúmali práve severovýchodný bastión. Celá akcia sa vykonala z popudu
mesta Stropkov, ktoré sa rozhodlo prezentovať viac pamiatok. Hradby sa
momentálne nachádzajú pod zemou a musí prebehnúť archeologický
výskum,“
uviedol M. Comisso.
Celkové závery výskumu budú východiskom pre projekt rekonštrukcie zvyšnej
časti námestia. Cieľom mesta je dostať niekdajší hrad a celý jeho areál
zahŕňajúci sanktuárium a kaštieľ viac do povedomia Stropkovčanov
i návštevníkov mesta.
„Stropkov je poddanské mestečko. Úžasná vec na Stropkove je
farský kostol a kaštieľ, ktoré sú na mieste stredovekého hradu, paláca.
Tento areál ako je vymedzený teraz, dodnes nie je zastavaný. Je zaniknutým
stredovekým hradom. Je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka –
archeologická lokalita. Vo finálnej etape sa plánujú odprezentovať aspoň
obvodové murivá a vymedziť areál hradu,“
spresnil
archeológ.
„Mesto Stropkov muselo odkúpiť niektoré parcely. Plán hradu,
ktorý sme mali k dispozícii z roku 1767, je v princípe správny. Po
overení sa zistilo, že to sedí. Snažili sme sa chytiť nejaké murivá.
Prvé čo sme identifikovali bola miestnosť G, teda obytný trakt. Od tohto
muriva sme chytili kamenné konštrukcie, ktoré sú súčasťou bastiónu.
V ďalšom suteréne je možné vidieť pilastre z miestnosti a chytený je
i ďalší roh bastiónu. Zachytili sme dôležité body, aby bolo možné
vymedziť celý jeho rozsah,“
priblížil M. Comisso.
Následne sa všetci účastníci 28. stretnutia východoslovenských
archeológov presunuli späť do reprezentačnej sály kaštieľa, kde sa
pokračovalo s ďalším blokom prednášok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter