Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

257. výročie narodenia Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny

Pri príležitosti 257. výročia narodenia prvého kodifikátora spisovnej
slovenčiny Antona Bernoláka sa 3. októbra 2019 konalo spomienkové
stretnutie, počas ktorého sa kládli vence k jeho buste. Pamätná tabuľa
s podobizňou A. Bernoláka je situovaná v našom mestskom parku od septembra
2001 zásluhou stropkovských matičiarov, ktorí si takýmto spôsobom uctili
túto jedinečnú osobnosť našich slovenských dejín.
Spomínané spomienkové stretnutie usporiadalo Oblastné pracovisko Matice
slovenskej v Stropkove v spolupráci s Miestnym odborom MS v Stropkove,
mestom Stropkov OŠK a ÚPSVaR Stropkov, aby vzdali hold tomuto
jazykovedcovi.
A. Bernolák je významnou osobnosťou. Ovládal viacero cudzích jazykov. Mal
široké znalosti z jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, filozofie,
medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby i politiky.
Bernolákovi je možné v spojitosti s jeho profesijným životom
pripísať viacero prívlastkov. Bol jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej
slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého
celoslovenského kultúrneho národného spolku. Radí sa do skupiny
významných národných dejateľov.

Do dejín slovenského národa sa zapísal ako prvý kodifikátor
spisovnej slovenčiny
a ako obhajca národného jazyka.
Autor foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter