Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

24. Stropkovský jarmok 2018

Mestský úrad v Stropkove organizačne pripravuje a zabezpečuje podujatie
Stropkovský jarmok, ktorý je obnovenou tradíciou mesta Stropkov.
Novodobá tradícia jarmokov v Stropkove začala v roku 1994, kedy sa jeho
prvý ročník konal na ul. Matice slovenskej.

Tohtoročné konanie jarmoku je plánované na Hlavnú ulicu a Námestie SNP.
Tradičným termínom jarmoku je prvý augustový víkend, tak aby nebol
v kolízii so žiadnym jarmokom v regióne východného Slovenska. Konať sa
bude v dňoch 3. až 5. augusta 2018.
„Vzhľadom na skúseností z posledných dvoch rokov mesto
oslovilo okresné mestá Vranov nad Topľou a Humenné s informáciou
o termíne konania jarmoku v Stropkove, so zámerom vyhnúť sa konaniu dvoch
obdobných podujatí v blízkych okresných mestách,“
uviedol
primátor mesta.
Tribúna pre kultúrny program bude umiestnená do juhozápadnej časti
námestia s čelom orientovaným na severovýchod a priestor pre divákov bude
tvoriť kamenná dláždená plocha námestia.
Stánky s občerstvením, alkoholické i nealkoholické nápoje, či pečené
špeciality a iné občerstvenie bude umiestňované tak, aby sa minimalizovala
možnosť poškodenia kamenných dlažieb uhlím, olejom, či naftou
z vozidiel.
Od križovatky Hlavná – Mlynská po križovatku Hlavná – Krátka budú
rozmiestnené stánky s odevným a textilným tovarom, obuvou, hračkami a
drobným priemyselným tovarom, preto bude potrebné riešiť uzatvorenie časti
Hlavnej ulice od križovatky s ulicou Mlynskou po ulicu Krátku.
„Ako obchádzkové trasy budú slúžiť okolité miestne
komunikácie – ul. Mlynská, ul. Matice slovenskej, Krátka, Petejovská,
Šarišská, Bokšanská a Šandalská. Táto zmenená dopravná situácia bude
zabezpečená dočasným dopravným značením, odsúhlaseným Dopravným
inšpektorátom PZ SR a Okresným úradom Prešov, odborom cestnej dopravy a
pozemných komunikácií. V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre
schvaľovací proces,“
doplnil O. Brendza.
Kultúrny program bude prebiehať na tribúne na Námestí SNP a vyplnený bude
domácimi folklórnymi a záujmovými súbormi, vo večerných hodinách budú
prebiehať po oba jarmočné dni vystúpenia populárnych skupín. Súčasťou
kultúrneho programu budú tiež vystúpenia súborov z družobných miest
z Poľska.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter