Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

21. september – „Svetový deň Alzheimerovej choroby“

<p>21. september je od roku 1994 vyhlásený Svetovou zdravotníckou
organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby. Alzheimerova choroba je
najčastejšou formou demencie, postihuje desiatky miliónov ľudí na celom
svete. Toto číslo narastá o to rýchlejšie, čím rýchlejšie starne
populácia. Výskyt Alzheimerovej choroby je priamo prepojený so starnutím
populácie, pretože vyšší vek je najrizikovejším faktorom Alzheimerovej
choroby. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude na svete 1,5 miliardy seniorov
nad 65 rokov. Podľa Alzheimer´s Disease International žije vo svete
36 miliónov ľudí s demenciou. Každých 20 rokov sa toto číslo
zdvojnásobuje, v roku 2030 ich bude 66 miliónov a v roku 2050 až
115 miliónov. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí.
Týmto dňom si pripomíname hrozby demencie, ktorá sa stáva v súčasnosti
celospoločenským problémom. Zvyšujeme povedomie o tomto nezvratnom
ochorení v jej prejavoch, diagnostike, liečbe, starostlivosti o chorého.
Čo by sme mali vedieť o Alzheimerovej chorobe. Začína nenápadne a
pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Ide
o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a
nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú
dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Čím skôr sa choroba
rozpozná, čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na
zmiernenie jej priebehu. Možnosť vyliečenia Alzheimerovej choroby ešte dnes
nie je, sú však k dispozícii lieky, ktoré môžu zmierniť jej príznaky a
zlepšujú kvalitu života postihnutých. Okrem medikamentóznej liečby je
veľmi dôležitá aktivizácia chorého.
Časté príznaky Alzheimerovej choroby: zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje
schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života, časté opakovanie
otázok, problémy s formulovaním viet, časté zmeny nálad a správania,
nezáujem o okolitý svet, ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta,
neschopnosť ich potom nájsť, zlá orientácia v známom prostredí, problém
potrafiť domov, časová dezorientácia – obmedzenie schopnosti zapamätať
si aktuálny deň či rok.
Dôležitým faktorom zdravého aktívneho starnutia je efektívna prevencia,
ktorá pozostáva z podpory duševného zdravia, fyzickej aktivity,
dodržiavania zdravej životosprávy, udržiavania pozitívnych sociálnych
väzieb a pravidelných preventívnych prehliadok.
-ruvz-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter