Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

18. ročník celoslovenskej kampane Fóra života Deň počatého dieťaťa

Život je pozitívnou hodnotou, aj ten hendikepovaný…

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla spolu s pani
riaditeľkou M. Karašinskou rozdávali uplynulý piatok v stropkovských
uliciach biele stužky a medovníky, aby šírili myšlienku kampane „Deň
počatého dieťaťa“.
Jej cieľom je šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia,
zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte nemôžu sami brániť a
mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny.
Deň počatého dieťaťa je medzinárodný deň spomienky na všetky
nenarodené ľudské bytosti, ktorého ustanovenie vychádzalo z podnetu
pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána.
Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa
dieťaťa, ktoré sa má narodiť.
Tiež je to deň na spomienku na milióny nenarodených detí, ktorých životy
boli ukončené násilím umelého potratu. Kampaň používa ako symbol nosenie
bielej stužky a snaží sa propagovať ochranu života, pomáha šíriť úctu
ku každému počatému ľudskému životu a šíriť informácie o pomoci pre
tehotné ženy nachádzajúce sa v krízových situáciách.
Je to každoročná celoslovenská kampaň Fóra života.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter