Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

170. výročie narodenia nášho velikána P. O. Hviezdoslava

V pondelok, 4. februára, sa v mestskom parku konalo spomienkové
stretnutie pri príležitosti 170. výročia narodenia najväčšieho
slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré organizovalo OP
Matice slovenskej v Stropkove a MO Matice slovenskej v spolupráci s Odborom
školstva a kultúry mesta Stropkov. Prítomní boli primátor mesta Stropkov O.
Brendza, vedúci OŠK T. Kubička, prednosta OÚ A. Veselý, vedúci OP MS L.
Kačšák, pozvaní hostia a mnohí ďalší, aby si uctili pamiatku a dielo
tohto velikána.
P. O. Hviezdoslav bol slovenský spisovateľ, básnik, dramatik, prozaik,
prekladateľ a právnik. Narodil sa 2. februára vo Vyšnom Kubíne a zomrel
ako 72 ročný. Pochádzal po obidvoch líniách zo starého zemianskeho rodu,
ale na svojom pôvode si nijako nezakladal, práve naopak, k zemianskemu
konzervativizmu a k jeho nadutej pýche mal veľmi kritický postoj. Spomienky
na teplo rodinného krbu, na matku, otca i súrodencov, na rodné prostredie a
okolitú prírodu sa hlboko vryli do citlivej duše chlapca a rezonovali v ňom
až do neskorých rokov. Výrazný podiel a najtrvalejšiu zásluhu na výchove,
vzdelávaní a národnom uvedomení P. O. Hviezdoslava mal jeho učiteľ Adolf
Medzihradský.
V rokoch 1870 až 1872 študoval právo v Prešove a počas tohto pobytu
zavítal aj do Stropkova, kde hľadal svojich predkov. Išlo o Helenu
Országhovú, ktorá bola vdovou po Gabrielovi Perínskom. Počas svojho pobytu
v Stropkove napísal krátku rozpravu o našom meste pod názvom
„Stropkov“. Mesto dalo na jeho počesť zhotoviť bronzovú bustu, ktorá je
situovaná v našom mestskom parku, kde sa konalo práve spomínané
spomienkové stretnutie.
Autor foto: A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter