Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

17. ročník Výtvarného plenéra ak. mal. F. Veselého v obci Brusnica

Medzinárodného
výtvarného plenéra, ktorý sa koná na pamiatku stropkovského rodáka,
akademického maliara F. Veselého, sa zúčastnilo spolu 85 účastníkov.
Porota v zložení Slavo Čupil (predseda poroty), Mgr. Marta Slivková, Mgr.
Domicián Križanovský, pokladá sedemnásty ročník výtvarného plenéra za
úspešný a konštatovala, že ma neustále stúpajúcu tendenciu. Nielen
v kvalite výtvarných prác, ale čoraz väčším počtom záujemcov o tento
výtvarný plenér. Veľmi kladne ohodnotila nápaditosť, tvorivosť žiakov a
taktiež pestrosť výtvarných techník.

Pozitívne hodnotila aj výber lokality, kde mali žiaci dostatok
inšpirácií a námetov na tvorbu. Umožnila im to prekrásna jesenná príroda
v okolí obce Brusnica.
„Porota mala neľahkú úlohu aj tento rok,“
povedal riaditeľ OŠK T. Kubička a slovo odovzdal predsedovi poroty S.
Čupilovi.
„Môžem povedať, že už niekoľko rokov sa zúčastňujem
výtvarného plenéra F. Veselého ako člen poroty a som veľmi rád. Vidieť
pohromade toľko prekrásnych obrázkov, tých diel… Je to
úžasné,“
povedal S. Čupil.
„Dal som si námahu, ako každý rok, obísť tie skupinky detí
roztratené po krajine, aby som niekomu sem tam poradil, niečo povedal. Myslím
si, že v znamení priateľstva a maliarstva, ktoré nás stmeľuje doteraz,
sme opäť aj tohto roku v spolupráci s OŠK v Stropkove vytvorili
prekrásne podujatie,“
dodal predseda poroty.
„Samozrejme ak by som sa mal vyjadriť ako maliar a učiteľ, tak
sa poďakujem všetkým učiteľom, ktorí trpezlivo v tak neľahkej dobe pre
tento predmet, stále fungujú. Aj na takýchto podujatiach je vidieť, že sa
oplatí takto fungovať. Sú to prekrásne veci. Takže máme ťažké
rozhodovanie každý rok. Žiakov i prác je strašne veľa,“

uviedol a dodal, že sa rozhodli správne a triezvo.
„Musím však dodať, že každý jeden žiak, ktorý sa
zúčastní takéhoto medzinárodného výtvarného plenéra, je
víťaz,“
povedal v závere S. Čupil.
Poďakovanie patrí starostke obce Brusnica Tatiáne Szaboóvej za milé
prijatie, poskytnutie priestorov a chutný guláš.
Tešíme sa na ďalší ročník!

Ocenené deti MŠ: 1. miesto – Ľuboš
Fečo
(MŠ A. Hlinku, SP), 2. miesto – Barbora
Zajarošová
(MŠ M. slovenskej, SP), 3. miesto –
Dana Anh Kim Nguyen (MŠ A. Hlinku, SP)
Cena poroty: Marco Špilár (MŠ M.
slovenskej, SP)
Cena vedúceho OŠK: Miroslava
Jenčová
(MŠ A. Hlinku, SP)
V jednotlivých kategóriách porota udelila ocenenia
nasledovne:

I. kat.: (1. – 4. ročník ZŠ): 1. miesto –
Veronika Glovacká (ZŠ Hrnčiarska Stropkov),
2. miesto – Kamila Šaková (ZŠ s MŠ Bukovce),
3. miesto – Zuzana Očipková (ZŠ Hrnčiarska
Stropkov)
II. kat.: (5. – 7. ročník ZŠ): 1. miesto –
Ema Gajdošová (CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov),
2. miesto – Katarína Glinská (ZŠ
Konštantínova, Stropkov), 3. miesto – Katarína
Prusáková
(CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov)
III. kat.: (8. – 9. ročník ZŠ): 1. miesto –
Adrián Fedák (ZŠ s MŠ Bukovce), 2. miesto –
Alexandra Paličková (ZŠ s MŠ Bukovce),
3. miesto – Simona Semančíková (CZŠ sv. Petra
a Pavla, Stropkov)
IV. kat.: ZUŠ I. (6 – 10 rokov): 1. miesto –
Teresa Rysz (MDK Rzeszów, Poľsko), 2. miesto –
Timea Jakubová (SZUŠ, Stropkov), 3. miesto –
Klara Kulpa (MDK Rzeszów, Poľsko)
V. kat.: ZUŠ II. (11 – 15 rokov): 1. miesto –
Zofia Arciszewska (MDK Rzeszów, Poľsko),
2. miesto – Amelia Magrys (MDK Rzeszów, Poľsko),
3. miesto – Klaudia Macková (SZUŠ, Stropkov)
Cena poroty: Grace Ann Semančíková
(ZŠ Konštantínova Stropkov), Iga Przypek (SP nr
1 w Ropcycach)
Cena vedúceho OŠK: Natália
Michrinová
(ZŠ Konštantínova Stropkov)
Cena starostky obce: Karin
Krutáková
(ZUŠ F. Veselého, Stropkov), Vladimíra
Tupyová
(ZŠ s MŠ Havaj)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter