Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

17. Kresťanský ples

V sobotu 26.januára sa v priestoroch hotela Ondava uskutočnil
17. Kresťanský ples, ktorý má najstaršiu tradíciu v mesto Stropkov.

Ples zahájil svojim krátkym príhovorom poslanec NR SR Ing. Jozef Šimko.
Účastníkov plesu taktiež pozdravil duchovným príhovorom aj vdp. P.Tomko.
Po slávnostnom prípitku nasledovali už tóny valčíka v podaní hudobnej
skupiny Teleton. Táto svojím profesionálnym výkonom, bohatý repertoárom
zabávala účastníkov plesu do skorých ranných hodín. Pre všetkých
plesajúcich organizátori plesu pripravili bohatú tombolu. Vyžrebovaný
výherca si cenu sám vybral prepichnutím balónika, v ktorom bolo ukryté
číslo tombolovej ceny. Šťastní výhercovia tomboly sa určite potešili
z pekných cien.
Chceli by sme touto cestou poďakovať nášmu generálnemu sponzorovi Ing.
Tiborovi Mačugovi – Chemkostav Michalovce, primátorovi mesta MUDr. Petrovi
Obrimčákovi, p. Jurajovi Juhásovi- fa Slavostav, p. Jozefovi Staškovi-
Drogéria, p. Jozefovi Glinskému – Kníhkupectvo, p. Ing. Stanislavovi
Kolcunovi – fa Coltsun-Conzult, Mgr. Pavlovi Širokému-Lekáreň Galenos,
Ing. Petrovi Hricovi- fa Peha Com, p. Jozefovi Čengerovi- Drogéria, p.
Jozefovi Dolutovskému- fa JODO, p. Martinovi Kaščákovi- fa Armat, p.
Jozefovi Pivovarníkovi, Ing. Františkovi Sárikovi- fa Elsatex, p. Jane
Mustafajovej- Cukráreň Adria, Ing. Františkovi Glinskému- fa Glitel, p.
Jozefvi Kmiťovi- fa JAK DUP, Ing. Ľubici Motykovej- fa Acta.
Touto cestou ba sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali
akýmkoľvek spôsobom na zdarnom priebehu plesu. Usporiadatelia sa už tešia
na prípravu 18. Kresťanského plesu na budúce fašiangy, na ktorý ste
srdečne pozvaní.
-as-

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter