Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

10. ročník kampane – Svetový deň hygieny rúk

Každý rok 5. mája si pripomíname svetový deň hygieny rúk. Tento deň
býva sprevádzaný kampaňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
s názvom „Umývaj si ruky – zachrániš život“.

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk patrí
medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie infekcií.
Správne hygienické návyky si osvojujeme hlavne v detskom veku a prenášame
si ich do dospelosti, preto je veľmi dôležité učiť deti, ako postupovať
pri umývaní rúk, zoznamovať ich s následkami nedostatočnej hygieny a
upevňovať v nich správne zdravotné chovanie.
Ruky si umývame vždy po príchode domov, po toalete, pred, pri a po príprave
jedla, pred jedlom, po použití hromadnej dopravy, kde sa nachádzajú a
množia pôvodcovia rôznych infekčných ochorení, ako napríklad hepatitída
typu A, rôzne hnačkové a respiračné ochorenia a iné.
Hygienu rúk určite dodržiavame hlavne po kontakte s predmetmi používanými
viacerými osobami, akými sú peniaze, nákupné košíky, či vozíky.
Dôležité je umyť si ruky po kýchaní, alebo kašľaní, pred a po
ošetrení poranení, pri kontakte s chorou osobou, po návšteve nemocnice,
či ambulancie a určite aj po manipulácii s odpadom, po kontakte so
zvieratami a pod..
Ak nemáme po ruke mydlo a vodu, môžeme použiť antibakteriálny gél na
ruky, ktorý výrazne redukuje baktérie a je dobrou alternatívou hlavne na
cestách, výletoch, či v meste pri nákupe.
Oddelenie epidemiológie a výchovy k zdraviu
RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter