Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

1. ročník Festival tradičnej kultúry Rusínov v obci Oľšavka

Po minuloročnom
štartovacom nultom sa v nedeľu 21. júla 2019 v Oľšavke konal
1. ročník festivalu pod názvom Festival tradičnej kultúry Rusínov.
Uskutočnil sa v centre obce v areáli Obecného úradu a Detského ihriska.
Jeho organizátorom bola obec Oľšavka a Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku s podporou Fondu na podporu národnostných menšín (FPKNM).

Zorganizovaniu tohto festivalu predchádzalo podanie projektu cez
registračný systém FPKNM ešte v novembri 2018 a jeho úspešnosť
v podobe finančnej podpory festivalu zo strany fondu.
Cieľom organizovaného festivalu bol rozvoj a ochrana nehmotného kultúrneho
dedičstva rusínskej kultúry, prezentácia a udržiavanie tradícií
v rusínskych obciach medzi, ktoré obec Oľšavka patrí, uchovávaniu týchto
hodnôt aj pre budúce generácie.
Prostredníctvom pripravenej exteriérovej výzdoby a možnosť jej prehliadky
pre detí aj dospelých boli mimo iného priblíženie tradičných zvykov a
obyčajov Rusínov. Do programu boli zaradené predovšetkým vystúpenia
rusínskych folklórnych kolektívov s cieľom poukázať na bohatosť
rusínskej kultúry, jej spoločné i rozdielne znaky v jednotlivých
častiach nášho regiónu. Aktívnymi účastníkmi festivalu, projektu boli aj
obyvatelia obce.
V porovnaní s minuloročným festivalom bol v tomto roku festival obohatený
o sprievod účastníkov festivalu, pozvaných hostí, domácich komunít po
obci, čo malo veľmi pozitívnu odozvu. V čele sprievodu boli nesené vlajky
a to obecná a rusínska spolu s bannerom názvu festivalu.
Oficiálny program festivalu začal podľa plánu o 14:00 hod. privítaním
účinkujúcich, pozvaných hostí. Zúčastnili sa ho tiež viceprimátor mesta
Svidník Michal Goriščák a viceprimátor mesta Stropkov Peter Lehocký.
Po privítaní, ako prví vystúpil DFS Makovička zo Svidníka, ktorý svojím
speváckym a tanečným programom veľmi potešil veľké množstvo
návštevníkov.
Ďalšie vystúpenia jednotlivcov so sprievodom, alebo folklórnych, či
speváckych skupín, ktoré odzneli na festivale, mali svoju vysokú úroveň a
naplnili očakávania obecenstva. Išlo o Makovicky Divky, ktoré boli skvelé,
opäť bola v Oľšavke aj Laura Fuzériová, ktorá potešila. Nechýbal
rodák z obce a člen folkovej skupiny Kelemenský furmani Štefan Kmiť so
sprievodom, skvelá ľudová speváčka z Becherova Majka Šurkalová.
Príjemné potešilo vystúpenie SSk Zornica z Humenného. Obec mala
zastúpenie vo FsK Stropkovčani spolu s Vierou Kopolovcovou, Duo
Vasilenko – Hrib s doprovodom úspešné zastupovalo mužskú spevácku
časť, Heligonkári z Prešova taktiež spestrili program, FsK Olšavčan so
svojím starostom Igorom Madzinom predviedla taktiež výborný program,
nesklamala SSk z Lomného na čele so starostkou Ľudmilou Hospodárovou a
doprovodom. Pred vyvrcholením festivalu sa výborne predviedli Mlynarivský
nevisty, ktorých hudobné doprevádzala taktiež rodáčka z Mlynaroviec Anna
Blichová teraz žijúca v Stropkove.
Vrcholom festivalu po 19.30 hod. bolo skvelé vystúpenie pani ľudovej
speváčky Anky Servickej za doprevadzania ĽH Dribna z Prešova. Pri tomto
výstupe nechýbali ani ľudové piesne, ktoré pochádzali z jej vlastnej
tvorby a sú stále skvele, ako napríklad Kriačok Ľalijovij.
Ich hodinové vystúpenie prebehlo už bez dažďa, ktorý čiastočné
ovplyvnil predchádzajúce výstupy, areál bol opäť zaplnený a potleskom
kvitoval ich spevácke a hudobné umenie podporené povzbudzujúcimi slovami od
Anny Servickej. V závere vystúpenia znelo tradičné Mnohaja i blahaja
lita…
Srdečná vďaka právom patrí všetkým účinkujúcim, ktorí potešili
svojimi vystúpeniami občanov obce, rodákov, priateľov z obce, pozvaných
hostí a ostatných účastníkov festivalu.
Moderátori festivalu Ján Biroš a Ivana Kocáková účinkujúcich obdarili
pripravenou kyticou kvetov a Pamätným listom ako spomienkou na tento
festival.
Zo strany vedenia obce patrí srdečné poďakovanie nielen všetkým
účinkujúcim na festivale, ale aj organizačnému výboru, ktorí značnou
mierou prispel k zdarnému priebehu festivalu a k spokojnosti účinkujúcich
i návštevníkov, tiež všetkým občanom obce, rodákom, priateľom obce a
sponzorom.
J. Biroš, starosta obce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter