Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

1. december je oslavou Národného dňa tiesňového volania 112

Na prvý decembrový deň každoročne pripadá Národný deň tiesňového
volania 112. Slovensko je v zastúpení Ministerstvom vnútra SR
v spolupráci s okresnými úradmi jediným členským štátom Európskej
únie, v ktorom sa tento národný deň oslavuje práve 1. decembra.

Minulý štvrtok sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove konalo
vyhodnotenie výtvarno-súťažného projektu Ochranárik čísla tiesňového
volania 112 a civilnej ochrany na tému Záchranár civilnej ochrany – môj
kamarát. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej
prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo
vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských základných
škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a detských
domovov. Za Okresný úrad v Stropkove všetkých prítomných spolu privítali
prednosta Alfonz Veselý a vedúci Odboru krízového riadenia Miroslav Fečko.
„Teší nás, že z roka na rok je týchto prác viac a porota
má možnosť vyberať z vyššieho počtu. Do tohto ročníka sa zapojili deti
z materských a základných škôl, ako aj deti z umeleckých škôl, ktoré
54 prácami prezentovali svoj pohľad a predstavu o tematike civilnej ochrany
a jej prepojenie s číslom tiesňového volania 112,“

prihovoril sa v úvode prednosta.
Práce sú hodnotené v súčinnosti so Základnou umeleckou školou Františka
Veselého. „Práce hodnotili deti, ktoré sa z môjho pohľadu
rozhodli veľmi dobre a trinásť ohodnotených prác presne spĺňa všetky
kritériá.“
Tohto roku išlo o 4. ročník výtvarnej
súťaže, ktorý sa rezortu vnútra podarilo implementovať do všetkých
okresov Slovenska. Zapojilo sa do nej všetkých 72 okresných úradov.
V rámci celého Slovenska bolo prihlásených takmer 5 700 prác, čo
svedčí o atraktívnosti témy a potrebe šíriť myšlienku CTV 112 stále
viac a viac najmä medzi mladých ľudí. Tento rok sa dokonca projekt
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany stal
akreditovanou súťažou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Keďže ide o postupovú súťaž, jej národné kolo sa uskutoční 22. marca
2017 v Bytči. Národné kolo minulého ročníka prebiehalo vo Vranove nad
Topľou, kde síce práce za náš okres ocenené neboli, ale tri z nich sa
dostali do kalendára sekcie Krízového riadenia MV SR na rok 2017.
Vyhodnotenie:
I. kategória: deti materských škôl
1. miesto: Rebeka Baníková, MŠ Matice slovenskej
2. miesto: Tobiáš Sirotňak, MŠ Matice slovenskej
3. miesto: Matej Cichý, MŠ Matice slovenskej
II. kategória: deti základných škôl 1.stupeň
1. miesto: Krúžok šikovných rúk, ZŠ a MŠ Kolbovce
2. miesto: Martin Gombár, CZŠ sv. Petra a Pavla
3. miesto: Jozef Olách, ZŠ Hrnčiarska
III. kategória: deti základných škôl 2.stupeň
1. miesto: Zuzana Gondeková, CZŠ sv. Petra a Pavla
2. miesto: Laura Šlangová, CZŠ sv. Petra a Pavla
3. miesto: Štefan Drobňák, CZŠ sv. Petra a Pavla
IV. kategória: žiaci základných umeleckých škôl
1. miesto: Sára Vítová, SZUŠ
2. miesto: Adam Otrošina, SZUŠ
3. miesto: Viktória Želinská, SZUŠ
V. kategória: Najlepšia práca zo všetkých kategórií
Viktória Cinová zo ZŠ Hrnčiarska v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter