Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zasadala Bezpečnostná rada kraja Prešov a Bezpečnostná rada okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce

brk2

Témou ohrozenie dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v dôsledku zaradenia svidníckej nemocnice do prvej kategórie

Svidnícka nemocnica bola 30. decembra zaradená Ministerstvom zdravotníctva SR do prvej kategórie. Znamená to, že z regionálnej nemocnice sa stane komunitná. Predstavitelia okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce vnímajú túto zmenu ako možné ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanov v spomínaných okresoch. Z uvedeného dôvodu sa ešte 16. januára konalo mimoriadne výjazdové zasadnutie Bezpečnostnej rady kraja Prešov (BRK) a Bezpečnej rady okresov (BRO) Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Zasadnutie otvoril a zároveň viedol predseda BRK F. Höger.

„Svidnícka nemocnica nespĺňa 12 bodov zaradenia z 1. kategórie do 2. Avšak veľmi dôležitá vec pre mňa ako prednostu OÚ Stropkov je, že nemáme žiadnu časovú dostupnosť v rámci zabezpečenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia vo výnimočných situáciách. Ak dostane niekto srdcový záchvat a na výjazde bude každá jedna sanitka, musím sadnúť a odviezť pacienta do nemocnice sám. Nejedná sa tu o bežné vyšetrenia u obvodného lekára alebo u špecialistu, ide teda o výnimočné a zdravie ohrozujúce situácie. Druhá vec je tá, že niektorí starostovia väčších obcí nám vyčítajú, že nenapíšeme otvorený list premiérovi a že nevybavujeme dôležité veci po straníckej linke v Bratislave. Ja nie som straník, som manažér, ktorý bol vybraný vo výberovom konaní na post prednostu. Cítim sa byť zodpovedný za to, čo sa tu deje, nielen po manažérskej, ale aj po ľudskej stránke, preto mi to nie je jedno,“ uviedol prednosta OÚ Stropkov P. Harvan a kritikom zároveň odkázal, že ešte nikdy v dejinách novodobej histórie našich okresov nezasadla bezpečnostná rada kraja v zložení stropkovský, svidnícky a medzilaborecký kraj.

brk1
Zľava dopravaf: Krajský lekár M. Jakubov, prednosta OÚ Stropkov P. Harvan a prednosta OÚ Svidník M. Iľkanin.

„Prednostovia nikdy neriešili týmto spôsobom problémy v okresoch, lebo zrejme cítili strach, zrejme cítili, že tak ako my teraz, sú v pozícii nepriateľa vlády. Lenže mi nie sme nepriateľmi tejto vlády, my sme manažéri a snažíme sa problémy riešiť manažérsky nie po politickej línii. Bezpečnostná rada kraja zasadala vo Svidníku na popud týchto spomínaných okresov a vôbec po prvý krát sa prijalo aj takéto uznesenie. Museli sme my prednostovia veľmi tvrdo bojovať, aby sa uznesenie vôbec prijalo. Vnímam ho ako veľmi dôležité, pretože ho prijala bezpečnostná rada kraja, ktorá predkladá túto skutočnosť a toto uznesenie bezpečnostnej rade štátu, ktorá priamo prerokováva tieto veci s vládou. Takže z tohto dôvodu je to dôležitejšie ako otvorený list premiérovi,“ vysvetlil s tým, že práve preto máme nádej, že všetky argumenty a pripomienky budú vypočuté.

„Budeme hovoriť a opakovať aj päťkrát, desaťkrát naše argumenty, ktoré musia byť vypočuté. Boli sme dobre pripravení, oceňujem pripravenosť prednostu M. Iľkanina aj doktora Jakubova,“ dodal Harvan.

„Bol som pozvaný na výjazdové zasadnutie Bezpečnostnej rady kraja Prešov a Bezpečnostnej rady okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce na Okresnom úrade vo Svidníku. Hlavnou a jedinou témou bolo zaradenie Nemocnice arm. generála Ludvika Svobodu do najnižšej 1.kategórie tzv. komunitnej, ktorú koncom minulého roka zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR,“ uviedol doktor Martin Jakubov a pokračoval:

„Na spomínanom stretnutí som prítomných členov BRK a BRO, prednostov okresných úradov, primátorov a poslancov PSK podrobné oboznámil o kritériách tzv. Optimalizacie siete nemocníc a poukázal na legislatívne normy, podľa ktorých NsP Svidník má byť podľa môjho názoru zaradená do 2. kategórie regionálnych nemocníc. Bezpečnostná rada kraja a okresov SK, SP a ML prijali uznesenie, ktorým tento môj názor v plnom rozsahu podporili. Rovnako som 18.01.2023 na zasadnutí Zdravotníckej komisie PSK prezentoval kolegom dôvody potreby zaradenia NsP Svidník do II. kategórie regionálnych nemocníc, výsledkom čoho bola ich opätovná plná podpora (o.i. aj prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Mgr. František Majerský) a odporúčanie členov komisie poslancom PSK hlasovať pre tento návrh aj na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva PSK vo februári 2023. Tieto podporné stanoviská budú pre mňa silnou inšpiráciou a motiváciou pri ďalších rokovaniach s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR, na ktoré som bol Bezpečnostnou radou kraja ako krajský lekár PSK poverený.“

Prednosta OÚ Svidník M. Iľkanin uviedol, že týmto hrozí pre spomínané okresy ohrozenie zdravia a života obyvateľov, ktorí by mali najbližšie nemocnice zaradené v 2. úrovni kategorizácie nemocníc v Bardejove, Prešove alebo Humennom a z toho dôvodu inicioval zvolanie zasadnutia BRK Prešov, pretože sa to týka viacerých okresov.

Prednosta P. Harvan zdôraznil, že ide o spádovú oblasť cca 60 tis. obyvateľov a časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre 100% obyvateľov okresu Stropkov je vyššia ako 45 minút. Zdôraznil tiež fakt, že nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku a dôležitosť jej zachovania sa potvrdila aj počas pandémie COVID-19, kedy boli do nemocnice prevážaní pacienti aj z iných krajov, rovnako tak aj dnes, kedy prebieha vojnový konflikt na Ukrajine.

Krajský lekár M. Jakubov tiež poukázal na skutočnosť, že cestná sieť je v týchto okresoch nevyhovujúca, chýba železničná doprava, poukázal tiež na nepripravenosť susedných regionálnych nemocníc na vysoký nárast pacientov, chýbajúcu ambulantnú sieť a absenciu urgentu. Záverom skonštatoval, že svidnícka nemocnica by mala byť zaradená do 2. kategórie (regionálna), aby nedošlo k ohrozeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ohrozeniu zdravia a života obyvateľov dotknutých okresov.

-fec-

Foto: RTVS

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter