Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samosprávne kraje vyjadrujú podporu Ukrajine

PSK a KSK pripravujú núdzové zariadenia

24. 2. 2022 – Predstavitelia samosprávnych krajov odsúdili vojnový konflikt Ruska na Ukrajine, kraje sú pripravené poskytnúť humanitárnu pomoc.

Na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ktorá čelí vojenskej agresii Ruskej federácie, reagujú aj samosprávne kraje, ktoré sú orgánmi krízového riadenia. Na rokovaní združenia SK 8 vo štvrtok 24. februára v Košiciach vyjadrili podporu a solidaritu Ukrajine.  Košický a Prešovský samosprávny kraj, ktorý susedí s Ukrajinou začal realizovať kroky zamerané na pomoc obyvateľov na druhej strane hranice.

„Skoro ráno sme komunikovali s Ministerstvom školstva a obdržali sme požiadavku na poskytnutie telocviční. Košický a Prešovský kraj okamžite na požiadavku zareagovali. Vojenskú agresiu Ruskej federácie považujeme za neakceptovateľné a hrubé porušenie medzinárodného práva. Zároveň dnes o 14.00 budeme vzniknutú situáciu na Ukrajine riešiť prostredníctvom telekonferencie aj so sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR“ povedal predseda SK 8 Jozef Viskupič.

„Košický samosprávny kraj odsudzuje vojnový konflikt Ruska na Ukrajinu a vyjadruje podporu ukrajinským susedom. Aktuálne pripravujeme telocvične pri stredných školách, stredoškolské internáty, školu v prírode a turistické ubytovne, ktorými disponujeme a ktoré môžu slúžiť na núdzové prijatie obyvateľov z Ukrajiny. Okamžite máme k dispozícii šesť ubytovní a disponujeme približne 60-timi telocvičňami a športovými halami. Celkovo vieme poskytnúť takmer 2-tisíc lôžok. V súčasnosti tiež pracujeme na vytypovaní pozemkov, na ktorých môžu vzniknúť stanové mestečká, a to v okresoch, ktoré sú blízko hraníc s Ukrajinou. Sme pripravení poskytnúť humanitárnu pomoc obyvateľom, ktorí sú kvôli vojnovému konfliktu nútení opustiť svoje domovy na Ukrajine,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Prešovský samosprávny kraj rovnako odsudzuje priamy vojenský útok Ruska na nášho východného suseda, Ukrajinu. Konflikt je nebezpečne blízko nás. Preto sme v prípade potreby pripravení podať pomocnú ruku ukrajinskému národu – či už ubytovacími kapacitami alebo poskytnutím stravy, pitného režimu, ako tomu bolo pri prijatí repatriantov v čase pandémie. Už dnes máme prichystaných takmer 2200 lôžok na našich internátoch a jednej škole v prírode, pričom takmer 10 percent z tejto kapacity sme schopní poskytnúť okamžite bez toho, aby sa ovplyvnilo vyučovanie na školách. Krajine vyjadrujeme podporu a solidaritu v týchto ťažkých časoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Samosprávne kraje na znak solidarity voči Ukrajine vyvesili pred župnými úradmi ukrajinské vlajky. Kraje majú s ruskými regiónmi partnerstvá a v tejto súvislosti budú zastupiteľstvá samosprávnych krajov zvažovať rozviazanie týchto partnerstiev.

PSK o tom, ako môžete pomôcť:

Koordinujeme pomoc ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav, a to s Okresným úradom v sídle kraja, ktorý zajtra zrána zvoláva krízový štáb k celej situácii.

Zhromažďujeme tých, ktorí sa rozhodli k tejto pomoci prispieť.

Zriadili sme špeciálny email ukrajina@psk.sk, kde nás môžete so svojou pomocou kontaktovať. A máme aj novú platformu s formulárom pre pomoc Ukrajine.

Formulár CHCEM POMÔCŤ UKRAJINE – zaregistrovať sa na ňom môžu všetci, ktorí chcú pomôcť obyvateľom vojnovej krajiny či už materiálne, personálne alebo poskytnutím ubytovania, stravy, liekov, zabezpečením prepravy a pod. Určená je neziskovým organizáciám, občanom, dobrovoľníkom, podnikateľským subjektom… Link na formulár: https://bit.ly/3hfRhaS

Informácie o možnostiach pomoci a podpory nám môžete tlmočiť aj prostredníctvom ☎️call linky – 051/70 81 777, a to denne medzi 8.00 a 18.00 hod.

Máme zriadený web POMÔŽME UKRAJINE – www.po-kraj.sk/sk/ukrajina/ nájdete tu všetky potrebné informácie o pomoci krajine, ubytovacích kapacitách PSK pre utečencov a pod., sú na ňom zhromaždené aj dôležité odkazy a kontakty na Migračné informačné centrum, veľvyslanectvo, konzulát, nájdete tu vyhlásenú finančnú zbierku Slovenskej katolíckej charity https://charita.darujme.sk/ukrajina/ a odkaz na Slovenský Červený kríž – ktoré sa v pomoci Ukrajine priamo angažujú.✔️ubytovacie kapacity PSK v súvislosti so situáciou na Ukrajine – https://po-kraj.sk/…/aktuality/aktuality2022/ukrajina/Vyjadrujeme Ukrajine podporu a solidaritu

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ PREPRAVA UTEČENCOV Z UKRAJINY:

  • V súvislosti s mimoriadnou situáciou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine, zabezpečuje Prešovský samosprávny kraj s platnosťou
  • OD DNES – SOBOTY 26. FEBRUÁRA DO ODVOLANIA bezplatnú prepravu ukrajinských občanov smerujúcich na územie Slovenska.
  • Bezplatná preprava sa týka všetkých spojov zmluvných dopravcov PSK – SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad. Jedinou podmienkou je preukázanie sa ukrajinským štátnym občianstvom.
  • V rámci krízových opatrení vo verejnej doprave bude zabezpečená úzka koordinácia medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom, vrátane komunikácie so Železničnou spoločnosťou Slovensko.
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter