Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rozvoj slovensko-poľského pohraničia podporia aj eurofondy

psk23

Regióny chcú zlepšiť dopravu, budovať cesty a cyklotrasy

Cezhraničná slovensko- poľská spolupráca medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Malopoľským vojvodstvom bude pokračovať aj v novom programovom období. Prioritou bude regionálny rozvoj, budovanie ciest, cyklochodníkov, ale aj podpora kultúry a cestovného ruchu. Zhodli sa na tom najvyšší predstavitelia územných samospráv v piatok 24. februára na hrade Ľubovňa, kde deklarovali vzájomné partnerstvo i záujem o spoločné aktivity na najbližšie roky.

Predmetom bilaterálneho stretnutia predsedu PSK Milana Majerského a maršálka Malopoľského vojvodstva Witolda Kozlowskeho bolo predstavenie spoločných zámerov, rozvoj vzťahov a intenzívnej spolupráce v prioritných oblastiach, ako aj čerpanie európskych fondov. Tie do územia za posledné roky priniesli konkrétne výsledky v podobe zrkadlovo zrealizovaných projektov.

Nie je to symbolika alebo klišé, ale reálna pomoc pre jednotlivé samosprávy, pre mestá, obce, kultúrne i ďalšie inštitúcie. Slovensko-poľské pohraničie je tým najlepším príkladom toho, že hranice nie sú prekážkami, ale príležitosťou. Vzájomné partnerstvo, ktoré v prípade Malopoľského vojvodstva trvá už 20 rokov, nám pomáha skvalitňovať cestnú infraštruktúry, budovať cyklotrasy, rekonštruovať kultúrne pamiatky, uchovávať historické poklady pre ďalšie generácie a všeobecne pomôcť regiónom v ďalšom rozvoji,“ uviedol predseda PSK Milana Majerský. Ako dodal, kľúčovou pomocou budú pritom európske štrukturálne fondy, pričom len z programu Interreg pôjde v novej finančnej perspektíve do slovensko-poľského pohraničia takmer 130 miliónov eur. „Je to šanca dostať do územia významnú časť týchto prostriedkov. Už dnes vieme, že chceme pokračovať v medzinárodnom projekte cyklotrás Eurovelo 11, Ceste okolo Tatier a cestných prepojeniach v prihraničných oblastiach v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok a Bardejov,“ povedal M. Majerský.

Na stretnutí partnerských regiónov sa hovorilo aj o fungovaní autobusových a železničných spojení, rovnako dôležitosti vytvorenia hraničného priechodu pre nákladnú viactonovú dopravu, s čím súvisí otvorenie týchto tém na národnej úrovni. Výzvou je zlepšenie čerpania eurofondov na Slovensku, ktoré je v porovnaní s Poľskou republikou viac byrokratickejšie a centralizovanejšie.

Naše partnerstvo funguje inštitucionálne, ale aj ľudsky a pracovne už dve desaťročia a ponuka tejto úspešnej synergie je tu na ďalšie nasledujúce roky. Našou úlohou je hľadať také témy spolupráce, ktoré vieme a môžeme realizovať a ktoré prinášajú viditeľné výsledky na našich územiach. V centre záujmu bude okrem iných oblastí rozvoj cezhraničného dopravného prepojenia, budovanie ciest, ale aj cykloturizmus, kde sme za posledné roky urobili na poľskej strane výrazný pokrok. Teším sa, že máme spoločné záujmy, aj keď je čerpanie eurofondov náročné, verím, že budeme úspešní,“ uviedol na stretnutí maršálek Malopoľského vojvodstva Witold Kozlowski.

Spolupráca s vojvodstvom a PSK sa v ostatných rokoch premietla do rôznych oblastí života regiónov. Okrem iných pomohla zmodernizovať viaceré cestné úseky v pohraničí, ako napríklad na území Pieninských národných parkov či spojenie medzi Prešovom a Bardejovom. V oblasti cyklodopravy sa dobudovala časť cyklotrasy EuroVelo 11 v úseku Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom, vybudovala cyklistická infraštruktúra v meste Spišská Belá, cyklookruh spájajúci kúpeľné miesta popradskej doliny a viaceré cyklolávky. Spoločné cezhraničné aktivity umožnili realizáciu unikátneho projektu na podporu pútnického turizmu Svätomariánska päť – Svetlo z východu i desiatky ďalších projektov v oblasti kultúry, vzdelávania, obnovy pamiatok či aktivít „ľudia ľuďom.“

Partnerstvo Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva bude mať svoje pokračovanie, čo deklarovali najvyšší predstavitelia územných samospráv nielen na spoločnom bilaterálnom rokovaní. Vzájomnú kooperáciu spečatili symbolicky na Ľubovnianskom hrade aj listinou o spolupráci, a to za účasti predstaviteľov diplomatických zborov Poľskej republiky a Slovenskej republiky. V závere stretnutia si prítomní v hradnej kaplnke pripomenuli 1. výročie vojnového konfliktu na Ukrajine pietnym aktom a modlitbou za mier.

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter