Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj zrekonštruoval 7 kilometrov cesty medzi Fijašom a Lomným

lomne1

Pomohli európske zdroje vo výške 2,6 mil. eur

Modernizácia cesty medzi Fijašom a Lomným v okresoch Stropkov a Svidník je po vyše roku vo finále. Nový asfalt tu získal viac ako sedem kilometrový úsek a nový vzhľad má aj jeden most a tiež cestné objekty. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pri obnove tejto dôležitej tepny napájajúcej sa na rekreačnú oblasť Domaša použil európske zdroje v celkovej výške približne 2,6 mil. eur.

Krajská samospráva spustila prostredníctvom svojej organizácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) modernizáciu cesty II/556 Fijaš – Lomné v máji 2021 a na jej realizáciu stanovil 300 kalendárnych dní. Projekt rekonštrukcie dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo sa financoval z európskych zdrojov – z programu Interreg vo výške 2,58 mil. eur a PSK sa na ňom podieľal 5% spolufinancovaním, čo predstavuje približne 129-tisíc eur.

Opravili sme tu vyše 7 kilometrov ciest, ktoré si opravu naozaj vzhľadom na svoj stav naozaj vyžadovali, ale tiež most v obci Fijaš, priepusty aj priechody pre chodcov vo všetkých dotknutých obciach. Medzi Fijašom a Kručovom sme taktiež sanovovali oporný múr a zosuv. Všetky práce sme stihli zrealizovať približne v priebehu jedného roka. Som si istý, že týmto cestným projektom sme výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života tunajších ľudí a ich presunu za povinnosťami a zlepšili im podmienky na bezpečné cestovanie,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania zrekonštruovaného úseku a cestných objektov do užívania motoristickej verejnosti.

Stavebné práce konkrétne pozostávali z rekonštrukcie cesty II/556 v celkovej dĺžke 7,093 km, a to prostredníctvom odstránenia, resp. sanácie zosuvného územia, úpravy priepustov na vyše šiestich kilometroch, rekonštrukcie mostného objektu 056-011 v obci Fijaš, sanácie oporného múru medzi Fijašom a Kručovom na 135 metrov dlhom úseku, aj položenie asfaltového koberca s vyrovnaním miestnych nerovností. Vybudovala sa tiež obojstranná autobusová zastávka, zmodernizovali priechody pre chod a bezpečnostné zariadenia.

Hlavným cieľom modernizácie cesty v úseku Fijaš – Kručov – Lomné bolo prispieť k zvýšeniu cezhraničnej mobility a dostupnosti severovýchodnej a východnej časti Prešovského kraja na TEN-T koridor – cestu E371. „Táto cesta ako súčasť budúcej rýchlostnej cesty R4 zabezpečí dostupnosť a prepojenie regiónu so susednou Poľskou republikou, ako aj najvýznamnejšou a súčasne aj najdlhšou slovenskou diaľnicou – D1. Úsek je navyše dôležitý aj z pohľadu napojenia na rekreačnú oblasť Domaša,“ povedal M. Majerský.

Ako dodal, táto i ďalšie investície kraja za posledné roky významne prispeli k zlepšovaniu kvality dopravnej infraštruktúry v tejto časti PSK. Krajská samospráva od roku 2018 v stropkovskom regióne zmodernizovala takmer 36 kilometrov ciest a 11 mostných objektov za 6,1 milióna eur, v okrese Svidník 75 km ciest a 9 mostných objektov celkovo za 9,6 mil. eur.

Daša Jeleňová

hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter