Našim čitateľom, ktorí nemajú možnosť kúpiť si Stropkovské Spektrum v novinových stánkoch a na poštách a majú záujem o predplatné oznamujeme, že jeho výška na jeden rok je 23,– €.

V súčastnosti pripravujeme pre záujemcov i možnosť predplatného digitálnej verzie týždenníka vo formáte PDF. Cena digitálneho predplatného a dátum spustenia služby bude oznámený na našich stránkach.

Objednávky prijímame v redakcii v polyfunkčnom dome na Námestí SNP na adrese: Stropkovské Spektrum, Námestie SNP 16, Stropkov, na telefónnych číslach +421(0)919198918
prípadne e-mailom na adrese redakcia@espektrum.sk.

Úhradu za predplatné je možné poukázať na číslo účtu

 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT/BIC GIBASKBX
 IBAN SK2209000000000620616762
 Číslo účtu/kód banky 0620616762/0900

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu: redakcia@espektrum.sk, prípadne osobne v redakcii.