PSK podporí vznik sociálnych podnikov
Primátor mesta Stropkov hodnotí rok 2020
POS má nové zmodernizované priestory

Začala rekonštrukcia Šandalského mosta
Školy ostávajú zatvorené
Šiesty oficiálny kalendár s osobnosťami spätými s mestom Stropkov