Koncom minulého roka vybrala komisia zložená zo starostov obcí
stropkovského okresu šesticu budúcich kontrolórov, ktorí budú od začiatku
roka 2008 vykonávať túto zákonom stanovenú funkciu pre všetkých
42 obcí okresu.

V posledných dňoch klesli teploty pod bod mrazu, konečne napadlo aj
trochu snehu, čo určite potešilo najmä vyznávačov zimných športov.
V dnešnej ankete sa budeme venovať práve im. Piatim respondentom sme
položili nasledujúce otázky: Ktorým druhom zimných športov sa venujete?
Máte nejaké obľúbené stredisko zimných športov? Tu sú ich odpovede:

Obec Nižná Olšava, vďaka úspešnému projektu z NEFO fondu n.f. v roku
2007, kde Prešovský samosprávny kraj podporil sumou 150.000,- Sk
sprevádzkovanie miniihriska, disponuje od konca roka 2007 priestorom vhodne
umiestneným v strede obce tak, aby boli vytvorené podmienky na dôstojný,
zdravý a trvalo udržateľný rozvoj a vývin žiakov, študentov a širokej
verejnosti v oblasti telesnej kultúry.

„Myslím si, že za prvý rok vo funkcii sme v meste
urobili dosť“

Prvý rok vo funkcii má za sebou primátor mesta Peter Obrimčák.
V nasledujúcom rozhovore prinášame jeho pohľad na uplynulý rok a tiež
plány radnice na ďalšie obdobie.

Je už tradíciou, že predvianočný čas začína na našej škole
príchodom sv. Mikuláša. Jeho príchod majú na starosti už tradične žiaci
8.ročníka. Ostatní žiaci si pripravujú kultúrny program a tešia sa na
darčeky.

Posledný deň v roku 2007 sme prežili naozaj sviatočne. Ako sa v škole
patrí aj my sme sa učili. Učili sme sa ako trávia vianočné sviatky ľudia
v iných krajinách a rozprávali sa o tom ako ich trávime my v našich
domácnostiach. Žiaci si priniesli najobľúbenejšiu hračku, s ktorou sa
pred vyučovaním a počas prestávok mohli hrať.

Celá príroda slúži človekovi, ktorý však musí s ňou žiť, pretože
bez nej žiť nemôže.“ A preto nie je náhodné, že ochrana prírodných
zdrojov a životného prostredia človeka sa stali súčasťou nášho
života.