Široká veľkomestská trieda so stromoradím; tlač naháňajúca sa za
senzáciami a klebetami; tlačové, televízne alebo rozhlasové materiály
zamerané na lacné témy priťahujúce široké vrstvy, napr. život hviezd
umeleckého sveta, škandály a pod. – takéto vysvetlivky nájdete
v slovníku cudzích slov pod pojmom bulvár. Širokú veľkomestskú triedu so
stromoradím teraz necháme bokom, nás zaujímalo, či ľudia sledujú bulvár,
ktorým je dnes väčšina médií doslova prešpikovaná. Tentokrát nám
odpovedali až šiesti respondenti. Chcete vedieť, ako? Čítajte ďalej:

V treťom tohtoročnom čísle týždenníka Spektrum sa znova objavil
článok bývalého primátora Ing. Imricha Hamarčáka, plný klamstiev,
neobjektívnych hodnotení a číselných nezmyslov.