Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020

Logo Sociálna poisťovňa

Počas víkendu Sociálna poisťovňa pripraví pre verejnosť úpravu formulárov/žiadostí a ďalšie informácie, ktoré po schválenej novele zákona umožnia čerpať dávku ošetrovné a nemocenské rozšírenému okruhu poistencov. Tieto formuláre zverejní na svojej webovej stránke v pondelok 30. 3. 2020.

Doteraz
prijaté žiadosti o dávky ošetrovné a nemocenské sú platné a
Sociálna poisťovňa ich bude vybavovať postupne tak, ako
prichádzali. Žiadatelia o dávku ošetrovné a nemocenské môže
podať svoju žiadosť aj spätne, takže uvedeným krokom nič
nestratia.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať