Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Začína rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove

STROPKOV (2. decembra 2020)

Kým v ostatných rokoch začínala na stropkovskom zimnom štadióne v týchto dňoch nová sezóna, túto zimu budú Stropkovčania bez umelej ľadovej plochy. Mesto totiž po zavŕšení náročného procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby začína s jeho rozsiahlou rekonštrukciou. Odovzdanie staveniska pred samotnými prácami navyše oddialila aktuálna pandemická situácia. „Proces verejného obstarávania sme po získaní potrebných finančných zdrojov začali ešte v januári tohto roka. Z dôvodu koronakrízy však bolo zrušené a začiatkom leta bolo vyhlásené nové obstarávanie.

Ani to neprebehlo bezproblémovo, keďže jeden z uchádzačov podal námietku na Úrad pre verejné obstarávanie. Podnet bol posúdený ako opodstatnený a v závere septembra nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ÚVO, na základe ktorého bolo mestu Stropkov nariadené nanovo vyhodnotiť predmetné obstarávanie,“ opísal celý proces primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Na jeho konci bol podpis zmluvy s úspešným uchádzačom, spoločnosťou Primachlad, a.s. Prešov. Už v najbližších dňoch by mali pristúpiť k samotnej rekonštrukcii. „Aj keď pred rokom sme očakávali, že o takomto čase budeme so stavbou hotoví, pandemická situácia a predĺženie celého procesu verejného obstarávania na desať mesiacov nám naše plány do značnej miery zmenili a nebolo v možnostiach mesta to ovplyvniť. Teraz sme však pred finále a verím, že práce už prebehnú bezproblémovo,“ uviedol primátor.

V rámci rekonštrukcie za vyše 345 tis. eur vykonajú demontáž zvyšných mantinelov a potrubných rozvodov v technickom kanáli a strojovni, búranie okopového múrika, montáž chladiaceho potrubia, betonáž krycieho betónu a chladiacej dosky a na záver osadenie nových mantinelov a striedačiek. Povrchová úprava plochy umožní, aby mohla mimo zimnej sezóny slúžiť aj na iné druhy športov. „Stavebné práce sú do značnej miery limitované počasím, ale všetko je rozvrhnuté tak, aby poveternostné podmienky čo najmenej ovplyvnili realizáciu a termín bol dodržaný. Projekt bude ukončený v jari budúceho roka,“ doplnil O. Brendza a dodal, že na rozdiel od minulého roka upustili od zabezpečenia mobilnej ľadovej plochy, jednak z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, ako aj faktu, že v areáli štadióna budú prebiehať stavebné práce.

Rekonštrukcia je financovaná z troch zdrojov – po stotisíc eur poskytli v rámci dotácií Vláda SR a Prešovský samosprávny kraj, zvyšných 145 tisíc zabezpečilo mesto z vlastných peňazí.

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter