Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Upozornenie MŽP: Za vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v národných parkoch hrozia pokuty

Vypaľovanie odpadu zo záhrad, ako aj trávnatých porastov a parkovej zelene, sa považuje za nezákonné konanie. V národných parkoch, kde platí 3. stupeň ochrany alebo vyšší, je zakázané zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Envirorezort preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli takejto činnosti, ktorá poškodzuje životné prostredie, ohrozuje ľudské životy, živočíchy a je nezákonné.

Zákaz spaľovať biologicky rozložiteľný odpad na voľnom priestranstve vyplýva zo zákona o odpadoch. Porušenie tohto zákona môže stáť občana až 1 500 eur, právnickú osobu od 4 000 eur až do 350 000 eur. Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom či súkromnom kompostovisku, alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Podrobnosti si upraví každá obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Zakladať oheň mimo uzavretých stavieb je zakázané v zmysle zákona o ochrane prírody od 3. stupňa ochrany. Týka sa to najmä území národných parkov, chránených areálov či prírodných rezervácií. Za porušenie tohto zákazu hrozia pokuty, fyzickej osobe do 3319,39 eur, právnickej osobe do 9958,17 eur.

Pravidlá zaobchádzania s ohňom vo voľnej prírode upravuje aj zákon o ochrane pred požiarmi v pôsobnosti ministerstva vnútra, ako aj zákon o lesoch v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak je niekto svedkom porušenia zákona, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158).

-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter