VYHLÁSENIE ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA K TESTOVANIU