Krajší deň za oknami nemocnice vďaka personálu a žiakom základných škôl, ktorí sa zapojili do dobrovoľníctva

Nemocnica Svet zdravia Svidník bola v septembri aktívne zapojená prostredníctvom svojich dobrovoľníkov do národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva. Tento rok sme túto kampaň rozdelili na dve časti, pacienti – pacientom a dobrovoľníci – pacientom. Pacienti Psychiatrickej liečebne a študenti Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku háčkovali a štrikovali papuče a čelenky určené ako darček pre pacientov doliečovacieho a geriatrického oddelenia. Keďže nemocnica sa stará aj o pacientov s ochorením COVID-19, tieto darčeky potešili aj seniorov na týchto lôžkach. Vo štvrtok 12. novembra boli darčeky odovzdané pacientom prostredníctvom koordinátorky dobrovoľníckeho centra Krajší deň Ivany Vojtašekovej a námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Dany Kopčovej.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať