TLAČOVÁ SPRÁVA ZDRUŽENIA PRE LEPŠIU SPRÁVU BYTOVÝCH DOMOV k 30. 3. 2020

Ak
v parlamente neprejde odklad termínu na predloženie vyúčtovaní
vlastníkom bytov a nebytových priestorov, hrozí zhoršenie
situácie v súvislosti s COVID-19 V súčasnej situácií, kedy bolo
potrebné zaviesť mnohé opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť
nadmernému zhromažďovaniu sa občanov Slovenskej republiky na
určitých miestach, nám hrozí, že ak sa situácia s ochorením
COVID-19 čoskoro nezlepší a toto ochorenie bude pretrvávať až
do mája, správcovia bytových domov budú mať veľký problém
splniť si základnú povinnosť v súvislosti s predložením
ročných vyúčtovaní za predchádzajúci kalendárny rok.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať