Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

TLAČOVÁ SPRÁVA ZDRUŽENIA PRE LEPŠIU SPRÁVU BYTOVÝCH DOMOV k 30. 3. 2020

Ak v parlamente neprejde odklad termínu na predloženie vyúčtovaní vlastníkom bytov a nebytových priestorov, hrozí zhoršenie situácie v súvislosti s COVID-19 V súčasnej situácií, kedy bolo potrebné zaviesť mnohé opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť nadmernému zhromažďovaniu sa občanov Slovenskej republiky na určitých miestach, nám hrozí, že ak sa situácia s ochorením COVID-19 čoskoro nezlepší a toto ochorenie bude pretrvávať až do mája, správcovia bytových domov budú mať veľký problém splniť si základnú povinnosť v súvislosti s predložením ročných vyúčtovaní za predchádzajúci kalendárny rok.

Správcovia bytov a nebytových priestorov a spoločenstvá vlastníkov sú povinní každoročne v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonať ročné vyúčtovanie za predošlý rok a predložiť ho vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod hrozbou sankcií. Situácia je však taká, že ročné vyúčtovanie je vlastníkom doručované buď osobne, a to proti podpisu alebo prostredníctvom pošty, doručovaním do vlastných rúk, čo môže spôsobiť nemalé problémy vzhľadom na vysoký potenciál zhromažďovania sa enormne veľkého počtu ľudí na poštách. V bytových domoch totiž býva približne polovica obyvateľov Slovenska. Jedná sa práve aj o najohrozenejšiu skupinu ľudí, ktorou sú obyvatelia nad 65 rokov. Títo občania nebudú môcť poveriť svojich blízkych či známych, aby vyúčtovanie prevzali za nich. Správcovia majú v prípade neodloženia splnenia si tejto povinnosti zviazané ruky a pokiaľ sa budú chcieť vyhnúť sankciám zo strany orgánov verejnej moci, napr. Slovenskej obchodnej inšpekcie, budú musieť prekladať ročné vyúčtovanie prostredníctvom osobných kontaktov alebo posielať vlastníkov na poštu za účelom prevzatia si zásielky. Slovenská pošta aktuálne zásielky do vlastných rúk nedoručuje. Z tohto dôvodu je možné, že sa nám čoskoro začnú na pošte hromadiť ľudia, ktorí si budú musieť ročné vyúčtovanie prevziať, a tak ohrozia nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojho okolia a ľudí vyskytujúcich sa v ich blízkostí. Preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby parlament schválil odklad termínu predloženia ročných vyúčtovaní, a to najneskôr do 31. júla 2020. Týmto krokom prispeje k zabezpečeniu celkového bezpečia obyvateľov nielen bytových domov, ale obyvateľov celého Slovenska. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať priamo odborníka na danú tému, predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov JUDr. Mgr. Mareka Perdíka na tel. čísle 0918 628 240. Radi Vám prípadné otázky zodpovieme.

Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Vyštudovala etnológiu a kultúrnu antropológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už v priebehu štúdia získavala rôznorodú prax, ktorú teraz aktívne využíva pri vykonávaní funkcie PR manažérky. Pôsobila ako projektový manažér v stavebnej spoločnosti, či ako event manažérka. Viac na webe ZLSBD

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter